Топ 3 книги на Кормак МекКарти

Книги Кормак Мекарти

Со херметички карактер и сосема малку посветен на општествените појави, Кормак МекКарти ја води својата литература по многу различни патишта, очигледно воден од цврста волја да раскаже една од оние приказни што се појавуваат одеднаш како удираат во совеста на креаторот на секаков вид манифестација. уметнички . Изработка на…

Продолжи со читање