The Alaska Sanders Affair gan Joel Dicker

The Alaska Sanders Affair gan Joel Dicker

Ychydig sydd ar ôl i allu ymgolli yn y Joel Dicker newydd. A phan fydd hynny'n digwydd byddaf yn stopio heibio i roi disgrifiad o'r hyn rydw i wedi'i ddarllen. O'r cychwyn cyntaf, cyflwynir The Alaska Sanders Affair i ni fel dilyniant. Ond rydyn ni eisoes yn gwybod sut mae Dicker yn gwario arnyn nhw yn ail-greu straeon newydd…

Parhewch i ddarllen

Inc sympathetig, gan Patrick Modiano

Inc cydymdeimladol Patrick Modiano

Yn ei ddyled ddihysbydd i'r XNUMXfed ganrif. Cyfnod llawn straeon gwych wrth i ni symud i ffwrdd mewn amser, mae Modiano yn ein harwain trwy lain sy'n ail-greu'r syniad hiraethus hwnnw o'r byrhoedlog. Yn y syniad o'r olion posibl y gallwn, neu ...

Parhewch i ddarllen

5 llyfr gorau gan Matilde Asensi

Llyfrau Matilde Asensi

Yr awdur par rhagoriaeth par yn Sbaen yw Matilde Asensi. Lleisiau newydd a phwerus fel yna Dolores Redondo Maent yn agosáu at y gofod anrhydeddus hwn gan awdur Alicante, ond mae ganddynt ffordd bell i fynd i'w chyrraedd o hyd. Yn ei yrfa hir, ei grefft a'i nifer o ddarllenwyr ...

Parhewch i ddarllen

Arwydd y Groes gan Glenn Cooper

Arwydd y Groes gan Glenn Cooper

Roedd wedi bod yn amser hir ers i mi ddod ar draws stori am stigma Cristnogol sydd bob amser yn tynnu sylw at y goruwchnaturiol fel atgof atavistig o'r rhai a ddewiswyd gan Dduw. Felly mae'n werth tynnu sylw at y plot hwn sydd heddiw yn lleoli achos newydd o sancteiddrwydd byrfyfyr, o ddewis ...

Parhewch i ddarllen

3 llyfr gorau gan Julián Sánchez

ysgrifennwr-julián-sanchez-romero

Mae gallu darganfod beth sy'n digwydd o dan y ffyn mewn gêm bêl-fasged yn gofyn am y crynodiad a'r sgil sy'n angenrheidiol i ddarganfod y llaw honno sy'n taro braich y gwrthwynebydd yn lle'r bêl. Neu mae'r plwg hwnnw yn llwybr i lawr y bêl sy'n annilysu'r ...

Parhewch i ddarllen

Y 3 llyfr gorau o Agatha Christie

Llyfrau Agatha Christie

Mae yna feddyliau breintiedig sy'n gallu gosod mil ac un llain â'u dirgelwch cyfatebol heb ddadleoli na gwisgo allan. Mae'n ddiamheuol tynnu sylw at Agatha Christie fel brenhines y genre ditectif, yr un a ymbellhaodd yn ddiweddarach i nofelau trosedd, taflwyr a mwy. Hi yn unig, a heb gymorth mawr pawb ...

Parhewch i ddarllen

Y 3 llyfr gorau gan Carlos Ruiz Zafón

Llyfrau gan Carlos Ruiz Zafón

Yn ôl yn 2020 gadawodd un o'r awduron mwyaf o ran sylwedd a ffurf ni. Awdur a ddarbwyllodd feirniaid ac a enillodd gydnabyddiaeth boblogaidd gyfochrog a gyfieithwyd yn werthwyr gorau ar gyfer ei holl nofelau. Mae'n debyg mai'r awdur Sbaeneg a ddarllenwyd fwyaf ar ôl Cervantes, efallai gyda chaniatâd…

Parhewch i ddarllen

5 llyfr gorau o Javier Sierra

Llyfrau Javier Sierra

Trafod Javier Sierra Mae'n golygu mynd i mewn i'r ffenomen bestseller a wnaed yn Sbaen. Mae'r awdur hwn o Teruel wedi dod yn werthwr gorau o'i lyfrau yn Sbaen a ledled y byd. holl lyfrau o Javier Sierra maen nhw'n cynnig y bil nodweddiadol hwnnw o'r dirgelwch mawr, gyda diddorol…

Parhewch i ddarllen

Byth gan Ken Follett

Byth gan Ken Follett

Mae'n ymddangos bod y Ken Follett cyn y ffugiadau hanesyddol mawr yn ôl. Ac mae hynny'n ôl-fflach sy'n ein gosod yn y 90au pell. Amser perffaith i'r rhai ohonom sydd eisoes o gwmpas oed nad yw'n anystyriol. A dyna pam mae'r rhai ohonom sydd eisoes wedi darllen Ken Follet o'r blaen ...

Parhewch i ddarllen

Miss Merkel. Achos y canghellor wedi ymddeol

Miss Merkel. Achos y canghellor wedi ymddeol

Dydych chi byth yn gwybod gyda'r drysau cylchdroi hyn i'r rhai sy'n gadael gwleidyddiaeth weithredol. Yn Sbaen mae'n digwydd yn aml bod cyn-lywyddion, cyn-weinidogion a grŵp arall o arweinwyr wedi ymddeol yn meddiannu'r swyddfeydd mwyaf annisgwyl mewn cwmnïau mawr. Ond mae'r Almaen yn wirioneddol wahanol. Yno…

Parhewch i ddarllen

gwall: Dim copïo