Y nofelau dirgelwch gorau a mwyaf ysgytwol

y nofelau dirgelwch gorau

Y genre dirgel yw'r mwyaf cynhenid ​​i lenyddiaeth y gallwn ei ddychmygu. Gan mai nofel yw'r nofel, mae'r enigmatig fel sylfaen plot yn estynedig ym mron pob naratif. Hyd yn oed yn fwy felly o ystyried mai un o'r nofelau cyntaf mwyaf enwog yw'r stori wych yng nghod ...

Parhewch i ddarllen

5 llyfr gorau'r mawr Javier Sierra

Llyfrau Javier Sierra

Trafod Javier Sierra Mae'n golygu mynd i mewn i'r ffenomen bestseller a wnaed yn Sbaen. Mae'r awdur hwn o Teruel wedi dod yn werthwr gorau o'i lyfrau yn Sbaen a ledled y byd. holl lyfrau o Javier Sierra maen nhw'n cynnig y bil nodweddiadol hwnnw o'r dirgelwch mawr, gyda diddorol…

Parhewch i ddarllen

Y 5 llyfr gorau gan y gwych Matilde Asensi

Llyfrau Matilde Asensi

Yr awdur par rhagoriaeth par yn Sbaen yw Matilde Asensi. Lleisiau newydd a phwerus fel yna Dolores Redondo Maent yn nesáu at y gofod anrhydeddus hwn o'r awdur Alicante, ond mae ganddynt ffordd bell i fynd eto i'w chyrraedd. Yn ei yrfa hir, yn ôl proffesiwn, thema a nifer o…

Parhewch i ddarllen

Llyfrau y mae'n rhaid i chi eu darllen cyn i chi farw

Y llyfrau gorau mewn hanes

Pa deitl gwell na hwn? Rhywbeth ysgafn, ysgafn, sibilantly rhodresgar. Cyn marw, ie, gwell y llai o oriau ymlaen llaw i wrando arno. Dyna pryd y byddwch chi'n cymryd eich rhestr o lyfrau hanfodol ac yn croesi allan y gwerthwr gorau gan Belén Esteban, yr un sy'n cau cylch darllen eich bywyd... (jôc oedd hi, un macabre...

Parhewch i ddarllen

Y 3 llyfr gorau gan yr afradlon Harlan Coben

Llyfrau Harlan Coben

Rhybudd i ymwelwyr trwy Netflix am "The diniwed." Na, nid wyf wedi dewis y nofel Harlan Coben honno. Sydd efallai'n newyddion da oherwydd mae yna bethau hyd yn oed yn well ... Mae'r llu o awduron Americanaidd sydd â gwreiddiau Iddewig yn cael eu cwblhau gan athrylithwyr gwych sy'n amrywio o Philip Roth i Isaac Asimov, ...

Parhewch i ddarllen

Y 3 llyfr gorau o Agatha Christie

Llyfrau Agatha Christie

Mae yna feddyliau breintiedig sy'n gallu gosod mil ac un llain â'u dirgelwch cyfatebol heb ddadleoli na gwisgo allan. Mae'n ddiamheuol tynnu sylw at Agatha Christie fel brenhines y genre ditectif, yr un a ymbellhaodd yn ddiweddarach i nofelau trosedd, taflwyr a mwy. Hi yn unig, a heb gymorth mawr pawb ...

Parhewch i ddarllen

Ganwyd o No Woman, gan Franck Bouysse

Wedi ei eni o neb

Bywyd Iesu Grist oedd y stori aflonyddgar fawr gyntaf honno o'r syniad o fod dynol wedi'i genhedlu'n "hud" drwodd. Dim ond bod cymeriadau mewn sefyllfaoedd hyd yn oed yn fwy anghyson. Gwaeth na bod yn ddi-wladwriaeth yw bod yn ddi-wladwriaeth. Cyrhaeddodd bodau y byd wedi'i nodi gan dynged dadwreiddio, o'r…

Parhewch i ddarllen

Ceffyl Trojan 12. Bethlehem

Belen. Ceffyl pren Troea 12

Mae Don Juan José Benítez yn gwybod sut i daflu'r pisto fel neb arall. Mae ei gyfres Trojan Horse yn deilwng o ddeallusrwydd uwch o ran sylwedd, ffurf a marchnata. Mae ffaith a ffuglen yn ffurfio cadwyn anwahanadwy sy'n symud gyda phob rhandaliad fel y ddawns DNA i nodi tynged y tro. Y …

Parhewch i ddarllen

The Alaska Sanders Affair gan Joel Dicker

The Alaska Sanders Affair gan Joel Dicker

Yng nghyfres Harry Quebert, sydd wedi'i chau gyda'r achos hwn o Alaska Sanders, mae cydbwysedd diabolical, cyfyng-gyngor (deallaf hynny yn arbennig i'r awdur ei hun). Oherwydd yn y tri llyfr mae plotiau'r achosion i'w hymchwilio yn cydfodoli ochr yn ochr â gweledigaeth yr awdur, Marcus Goldman, sy'n…

Parhewch i ddarllen

Inc sympathetig, gan Patrick Modiano

Inc cydymdeimladol Patrick Modiano

Yn ei ddyled ddihysbydd i'r XNUMXfed ganrif. Cyfnod llawn straeon gwych wrth i ni symud i ffwrdd mewn amser, mae Modiano yn ein harwain trwy lain sy'n ail-greu'r syniad hiraethus hwnnw o'r byrhoedlog. Yn y syniad o'r olion posibl y gallwn, neu ...

Parhewch i ddarllen

Arwydd y Groes gan Glenn Cooper

Arwydd y Groes gan Glenn Cooper

Roedd wedi bod yn amser hir ers i mi ddod ar draws stori am stigma Cristnogol sydd bob amser yn tynnu sylw at y goruwchnaturiol fel atgof atavistig o'r rhai a ddewiswyd gan Dduw. Felly mae'n werth tynnu sylw at y plot hwn sydd heddiw yn lleoli achos newydd o sancteiddrwydd byrfyfyr, o ddewis ...

Parhewch i ddarllen