Valley of Shadows, ar Netflix. Mwy o gysgodion na goleuadau

Valley of Shadows, Netflix

Mae Miguel Herran wedi bod yn diflasu fi yn ddiweddar gyda'i aeliau uchel. Ystum sydd yr un mor ddefnyddiol i gael eich synnu, i syrthio mewn cariad neu i anobaith, yn dibynnu ar y plot. Ac yna mae'r hygrededd sydd â'r cysylltiad agosaf â'r cymeriad yn dadelfennu ar gyflymder gorfodol. Mae eisoes wedi dechrau ...

Parhewch i ddarllen

Dyn go iawn, anrheg Tom Wolfe i Netflix

Dyn eithaf, Netflix

Petai Tom Wolfe yn codi ei ben... (byddai'n taro'r garreg, daeth y jôc i ben). Wn i ddim sut deimlad fyddai hi i chi ddod o hyd i'ch llyfr wedi'i wneud yn gyfres ar Netflix. Achos roedd Wolfe yn foi unigryw. Hynod yn ei olwg Gwyn, fel angel wedi syrthio i uffern heb gyffwrdd prin â'r dychryn sy'n…

Parhewch i ddarllen

Ein byd yn llawn bywyd, er gwaethaf popeth, gan Netflix.

cyfres netflix Ein byd llawn bywyd

Y ffilm honno... 12 Mwncïod... gyda Bruce Willis yn ymweld â'r hyn oedd ar ôl o'r byd ar ôl y trychineb. Integreiddiad rhyfedd gwylltineb a gwareiddiad fel bydoedd cydfodoli mewn bydysawdau cyfochrog. Mewn 12 mwncïod roedd yr anifeiliaid i'w gweld yn crwydro'n rhydd trwy'r dinasoedd anghyfannedd, wedi'u troi'n baradwys ar gyfer...

Parhewch i ddarllen

Neb, shit fel bara ar Netflix

Neb yn ffilm Netflix

Awr a hanner o ffilm sy'n dechrau fel y diwrnod mytholegol hwnnw o gynddaredd Michael Douglas neu efallai hyd yn oed yn dwyn i gof Brad Pitt ac Edward Norton's Fight Club. Y mater yw’r dicter graddol hwnnw, mewn crescendo gwych sy’n ein hudo gyda’r honiad cudd bod…

Parhewch i ddarllen

Y 3 ffilm orau gan yr dihysbydd Ben Affleck

Ffilmiau Ben Affleck

Ar adegau dwi'n ffeindio fo'n cloy. Ac eto mae Ben Aflleck yn yrfa sy'n ei wneud yn actor cyfeiriol ar gyfer ffilmiau sy'n anaml yn gallu anelu at yr Oscar ond sy'n cyflawni swyddfeydd tocynnau da. Un o ddehonglwyr amlycaf y sinema fwyaf masnachol. Rhywun i droi at…

Parhewch i ddarllen

3 Ffilm Orau Jake Gyllenhaal

Ffilmiau Jake Gyllenhaal

Mae wedi bod yn amser hir ers y ffilm anhygoel honno (hyd yn oed yn fwy o syndod i feddyliau cul ac adweithiol) o Brokeback Mountain. Byddwn yn siarad amdani yn nes ymlaen. Y pwynt yw, y tu hwnt i dyfu i fyny ym myd y sinema, diolch i'w dad cyfarwyddwr a'i fam sy'n ysgrifennwr sgrin, rolau fel Brokeback ...

Parhewch i ddarllen

Y 3 ffilm orau gan Quim Gutiérrez

actor Quim Gutiérrez

O dipyn i beth, mae'r ffrind Quim yn cael ei drawsnewid i'r Iberia Adam Sandler. Pa un sy'n dda ac yn ddrwg, yn dibynnu ar sut rydych chi'n ei weld. Oherwydd bod hynny'n sicrhau llawer o rolau, gweithio mewn ffilmiau neu gyfresi comig. Y rhan ddrwg yw dad-labelu anodd yr actor comig…

Parhewch i ddarllen

Y 3 ffilm orau gan Eduardo Noriega

Ffilmiau Eduardo Noriega

Mae gan sinema Sbaen gwpwrdd dillad perffaith yn Eduardo Noriega. Mae Eduardo yn foi sy'n gallu gwneud popeth ac am bopeth. Cameleon sy'n gallu disgleirio ac yn y pen draw yn ein harwain at ochr dywyll pa bynnag blot a gyflwynir i ni. Oherwydd bod rhai o'i orau…

Parhewch i ddarllen

Y 3 ffilm orau gan Paul Mescal

Ffilmiau Paul Mescal

Oni bai y daw’n hysbys un diwrnod fod Paul Mescal yn perthyn i ryw gyfarwyddwr, cynhyrchydd neu beth bynnag o fri (roeddwn i eisoes yn siomedig gyda Nicolas Cage yn meddwl ei fod yno am ddim byd mwy na’i berfformiadau), cawn ein hunain o flaen actor proto-nodweddiadol yr ysgol sy’n yn gorffen yn chwarae…

Parhewch i ddarllen

3 ffilm orau Justin Timberlake

Ffilmiau Justin Timberlake

Mae'n iawn bod actorion sy'n cyrraedd ar ôl enwogrwydd wedi ennill ar lwyfannau eraill bob amser yn codi amheuaeth. Nid oedd “Justino LagodeMadera” yn mynd i fod yn wahanol. Ond ar ôl ychydig o ffilmiau gall un farnu'n fwy doeth. Oherwydd ar ôl y perfformiad cyntaf hwnnw lle mae beirniaid a chefnogwyr ...

Parhewch i ddarllen