3 Ffilm Gorau Colin Farrell

Ffilmiau Colin Farrell

Heb fod yr actor mwyaf carismatig ar lwyfan y byd, mae hen Colin Farrell yn dod â hydaledd profedig mewn pob math o rolau ar gyfer cymeriadu amrywiol. Nid yw ei rolau fel prif gymeriad mor niferus, ond yng ngwaelod cwpwrdd dillad pob cyfarwyddwr da fe ddylai bob amser ymddangos fel adnodd i…

Parhewch i ddarllen

3 Ffilm Orau Ryan Gosling

ffilmiau ryan gosling

Mae ei ffrind Ryan yn pelydru melancholy hyd yn oed wrth iddo fflachio un o'i wên. Mae'n rhywbeth sy'n ymddangos fel pe bai'n croesi'r sgrin fel y mae'n digwydd yn achos Johnny Depp ond mewn melyn. Mae Gosling yn gwybod sut i drin y swyn hwnnw'n berffaith, magnetedd a allai wynebu'r perygl o gael ei deipio mewn rolau rhamantus ond sy'n…

Parhewch i ddarllen

Y 3 ffilm orau o Ana de Armas

Ffilmiau Ana de Armas

Roedd gan y ferch fach honno o'r gyfres "El internado" swyn. Ond mewn achosion eraill mae eisoes wedi digwydd y gallai derbyniad da cyfres arwain at farwolaeth lwyddiannus llawer o'i phrif gymeriadau sydd eisoes wedi'u gwahanu oddi wrth y dychmygol sinematograffig cyffredin. Bod achos Ana de Armas wedi llwyddo i ddianc…

Parhewch i ddarllen

3 Ffilm Gorau Ewan McGregor

Ffilmiau Ewan McGregor

Y tu ôl i ffigyrau mawr y sinema mae yna ail linell yn llawn actorion ac actoresau sy'n awyddus i fynd ati i gipio llond llaw o ogoniant sinematograffig gan y Pitt, Deep, DiCaprio a'r cwmni. Mae Ewan McGregor yn un o'r actorion cadarn, cadarn hynny. Dehonglydd sy'n gallu…

Parhewch i ddarllen

3 Ffilm Orau Russell Crowe

Ffilmiau Russell Crowe

Mae’n werth bod Russell Crowe yn taflu llawer o wgu fel adnodd ar gyfer llawer o’i olygfeydd. Ac mae'n werth ei bod yn ymddangos ei fod wedi'i adael yn gorfforol yn ystod y blynyddoedd diwethaf (neu o leiaf mae hynny'n cael ei ddweud yn wyneb yr hyn a allai fod yn unrhyw broblem arall neu hyd yn oed ofynion sgript). Ond na…

Parhewch i ddarllen

3 ffilm orau Javier Cámara

Ffilmiau Javier Camara

Mae'n ymddangos i mi fod sinema Sbaen yn fwy democrataidd, yn fwy addas i realiti'r rhinweddau actio. O'i gymharu â Hollywood, dwi'n golygu. Oherwydd yn yankeeland os ydych chi'n olygus gallwch chi ddysgu actio ar y hedfan, yn y cyfamser rydych chi'n dallu'r gwyliwr o'r corfforol i…

Parhewch i ddarllen

Y 3 Ffilm Orau Daniel Day-Lewis

Llyfrau gan Daniel Day-Lewis

Wrth i amser fynd heibio, byddwn yn gweld eisiau athrylith o ddehongli fel Daniel Day-Lewis. Byddai’n fater o’r dwyster hwnnw y cymerai bob rôl ag ef, y pwynt yw ei fod yn ôl pob tebyg yn dioddef o’r traul hwnnw sydd weithiau’n ymosod ar y rhai sy’n gadael popeth mewn unrhyw agwedd …

Parhewch i ddarllen

3 ffilm orau Robert de Niro

Ffilmiau Robert de Niro

Gadewch i ni anghofio am y Robert de Niro olaf i ddwyn i gof yr actor gwych arall hwnnw yr oedd ar ryw adeg. Efallai ei fod yn swnio’n llym ond mae felly, mae un o’r mathau mwyaf carismatig o seliwloid wedi mynd heibio ers tro gyda mwy o dristwch na gogoniant i ffilmiau heb y pwynt hwnnw o sinema glasurol …

Parhewch i ddarllen

3 Ffilm Gorau gan Jack Nicholson

Ffilmiau Jack Nicholson

O’i ymddeoliad goreurog wrth droed trac y Lakers, mae Jack Nicholson yn dal i arddangos y bywiogrwydd rhyfeddol yr oedd bob amser yn ei roi i’w gymeriadau. Dehongliadau sy'n ymddangos yn y 70au sydd eisoes yn bell ac yn seicedelig tan ymhell i mewn i'r XNUMXain ganrif. Ras heb ei hail yn enwogrwydd heddiw...

Parhewch i ddarllen

3 Ffilm Uchaf Matt Damon

Ffilmiau Matt Damon

O ran catalogio Matt Damon gallwn ddod o hyd i broblemau. Nid yw'n hawdd labelu dyn tebyg iddo, a allai basio ar gyfer eich ffrind plentyndod na fyddech byth yn ei ddychmygu yn chwarae arwr ffilm ac yn llai calon tebyg i Brad Pitt. Ac eto mae'n…

Parhewch i ddarllen

3 Ffilm Orau Jennifer Lawrence

Ffilmiau Jennifer Lawrence

Actores sy'n casglu cyweiriau deongliadol fel petai ei rhinwedd chameleonaidd yn rhywbeth hawdd i'w roi ar waith. Diau y byddai Jennifer Lawrence yn plesio cyfarwyddwr gwych y gorffennol fel Hitchcock. Oherwydd ynddo gallwn ddod o hyd i'r cefndir diamheuol hwnnw y mae sinema bob amser yn ei geisio fel ffactor syndod. Rhywbeth…

Parhewch i ddarllen

gwall: Dim copïo