O'r Tu Mewn, gan Martin Amis

O'r Tu Mewn, gan Martin Amis

Weithiau mae llenyddiaeth fel ffordd o fyw yn ffrwydro gyda gwaith sy'n sefyll ar drothwy'r naratif, y cronig a'r bywgraffyddol. Ac yn y pen draw dyna ymarfer mwyaf diffuant yr awdur sy'n cymysgu ysbrydoliaeth, atgofion, atgofion, profiadau ... Yn union beth mae Martín Amis yn ei gynnig i ni ...

Parhewch i ddarllen

Escombros, gan Fernando Vallejo

Mae popeth yn agored i gwympo. Yn fwy byth felly, mae bywyd wrth i un osgoi ffrwydradau rheoledig oed. Yna ceir y rwbel, na chafodd yr atgofion pwysig eu hadfer mewn pryd. Oherwydd wedi'r cyfan, nid oes unrhyw gof yn cadw cyffyrddiad na llais â ...

Parhewch i ddarllen

Y Fflam Anfarwol gan Stephen Crane gan Paul Auster

Ymestynnodd y Gorllewin Gwyllt, fel synecdoche o famwlad America, ei ddychymyg, ei hynodrwydd a'i ffurfiau i wlad enfawr o sensitifrwydd a chredoau gwahanol ynglŷn â bron popeth. Ni ellid byth amau ​​rhywbeth mor heterogenaidd y byddai'n cael ei ffurfio mewn gwlad fel y mae heddiw ...

Parhewch i ddarllen

Wrth edrych yn ôl, gan Juan Gabriel Vásquez

Mae mwy na rhywbeth peryglus ynglŷn â chwyldroadau heddiw. Mae bron pob un yn cael ei fewnforio â dilysrwydd argyhoeddiad yr un sy'n cyfiawnhau yn erbyn yr un sy'n dawel, er bod y distawrwydd hyd yn oed yn dod o'r distawrwydd, o ddinistrio'r gwrthwyneb. Felly mae un yn gorffen, ymgolli yn yr offeren, wedi'i argyhoeddi gan y cyffroad ...

Parhewch i ddarllen

Merched fy enaid, o Isabel Allende

Gwybod ar y cof y ffordd i ffynhonnell ysbrydoliaeth, Isabel Allende yn y gwaith hwn mae'n troi'n gibberish dirfodol aeddfedrwydd lle rydyn ni i gyd yn dychwelyd i'r hyn a ffurfiodd ein hunaniaeth. Rhywbeth sy'n fy nharo fel rhywbeth naturiol ac amserol iawn, yn unol â chyfweliad diweddar sy'n ...

Parhewch i ddarllen

Ymarferion cof, gan Andrea Camilleri

Mae'n rhyfedd sut yn absenoldeb yr awdur ar ddyletswydd, mae'r hyn a allai fod wedi bod yn gyhoeddiad aflonyddgar, afradlondeb mewn bywyd, yn y pen draw yn beth prin i mythomaniacs ar ôl iddo farw. Ond hefyd agwedd gyfan at leygwyr nad oedd efallai erioed wedi darllen yr awdur na adawodd yr olygfa mor bell yn ôl ...

Parhewch i ddarllen

Gwrthdan, gan Javier Moro

Mae Efrog Newydd yn swyno hyd yn oed yn fwy pan ymwelwch â chi yn unig. Oherwydd ei fod yn un o'r ychydig leoedd sydd nid yn unig yn cynnal disgwyliadau ond hyd yn oed yn rhagori arnynt. Yn enwedig os gallwch chi ei ddarganfod gyda ffrindiau da sy'n byw ledled calon y ddinas. Na, nid yw NY byth yn siomi. Felly beth…

Parhewch i ddarllen

gwall: Dim copïo