Prometheus, gan Luis García Montero

Prometheus, Luis Garcia Montero

Gorchfygodd Iesu Grist demtasiynau mwyaf anorchfygol y diafol i achub dynoliaeth. Gwnaeth Prometheus yr un peth, gan dybio hefyd y gosb a fyddai'n dod yn ddiweddarach. Gwnaeth y dirymiad chwedl a chwedl. Mae'r gobaith y gallwn ni ei ddarganfod yn wirioneddol ar ryw adeg gyda'r math hwnnw o arwriaeth wedi'i ddysgu cymaint o weithiau a bod ...

Parhewch i ddarllen

Ar Amser a Dŵr, gan Andri Snaer Magnason

Tua amser a dŵr

Ei bod yn hanfodol wynebu ffordd arall o fyw yn y blaned hon, nid oes amheuaeth. Mae ein taith trwy'r byd wedi'i nodi gan dirnodau mor arwyddluniol gan eu bod yn ansylweddol os ydym yn arsylwi cywerthedd ein hamser â'r cosmos. Mor amherthnasol ac mor alluog i newid popeth. Bydd y Ddaear yn ein goroesi a byddwn yn ...

Parhewch i ddarllen

Sut i ysgrifennu traethawd

Sut i ysgrifennu traethawd

Mae'r ymadrodd hacni "Mae'n rhaid i mi ysgrifennu llyfr" yn tynnu sylw at weledigaeth o'r hyn sydd wedi'i fyw fel profiad unigryw. Byddai rhywbeth y byddai'r dystiolaeth syml yn ei roi yn ddu yn gwneud i dduwiau Olympus grynu. Yna mae'r ymadrodd arall hwnnw o «Unrhyw ddiwrnod rwy'n dechrau ysgrifennu ...

Parhewch i ddarllen

Niadela, gan Beatriz Montañez

Neb, Beatriz Montañez

Talodd Beatriz Montañez sylw i'r llais mewnol hwnnw sydd weithiau'n mynd o sibrwd i sgrechian yng nghanol y sŵn sy'n dod o'r tu allan. A sylwch fod un yma wedi rhagfarnu cyflwynydd «El Intermedio» gan ystyried na fyddai ei bet proffesiynol newydd wedi troi allan yn dda iawn pan fyddai wedi diflannu ...

Parhewch i ddarllen

Cyffro chi, gan Carlos del Amor

Llyfr Cyffroi chi

Maen nhw'n dod i ddinistrio popeth mewn ffeiriau llyfrau. Cyfeiriaf at y cymeriadau cyfryngau sydd wedi'u hanimeiddio â gwahanol lwc yn y llenyddiaeth hon. O Carme Chaparro hyd yn oed Monica Carrillo neu Carlos del Amor ei hun (ymataliaf rhag dyfynnu achosion annhraethol eraill o'r enwog, yn tasgu ...

Parhewch i ddarllen

Tarddiad Eraill, gan Toni Morrison

llyfr-tarddiad-eraill

Wrth gyrraedd y gofod ymarfer, mae Toni Morrison yn ymchwilio i syniad syml, syniad y lleill. Beichiogi sy'n gorffen cyflyru agweddau sylfaenol fel cydfodoli mewn byd sydd wedi'i globaleiddio neu ryngweithio ar bob lefel rhwng gwahanol ddiwylliannau. Dyma'r hyn sydd ar hyn o bryd, cyfathrebu rhwng rasys, addysg, ...

Parhewch i ddarllen

Syrffio a Myfyrio, gan Sam Bleakley

syrffio llyfrau a myfyrio

Yn ddiweddar, cyflwynodd y Golygyddol Siruela y llyfr Swimming in Open Water inni, cyflwyniad diddorol i'r môr fel gofod rhwng y corfforol a'r ysbrydol i unrhyw ddyn sy'n plymio i ddyfroedd y môr agored. A’r tro hwn mae’r un cyhoeddwr yn ein gwahodd i ...

Parhewch i ddarllen

Tyranny without Tyrants, gan David Trueba

tyranny-heb-ormeswyr

Ar ôl ei nofel flaenorol Tierra de Campos, mae David Trueba yn cymryd hoe o ran ffuglen i gyflwyno llyfr gyda dyheadau ac ysbrydoliaeth traethawd cymdeithasegol. Mae'n ymwneud â meddwl ychydig am y trosgynnol, am naws y ffit rhwng yr anthropolegol a'r ...

Parhewch i ddarllen

Y rheswm esthetig, gan Chantal Maillard

llyfr-yr-esthetig-rheswm

Yn raddol agorodd hynodrwydd pob tref, wedi'i marcio gan ddelweddau llawn symbolau a chan gyfeiriadau'r hynafiaid a feddiannodd yr un gofod, tuag at hodgepodge, os nad unffurfiaeth, gyda gweddill y trefi mewn ardaloedd o ddylanwad cynyddol ehangach. Heddiw…

Parhewch i ddarllen

Ysbrydion yr ysgrifennwr, gan Adolfo García Ortega

ysbryd-llyfr-yr-ysgrifennwr

Naill ai trwy awydd syml neu drwy ddadffurfiad proffesiynol, mae pob ysgrifennwr yn y diwedd yn porthi ei ysbrydion ei hun, y math hwnnw o sbecian yn anweledig i eraill ac sy'n cynnig cynhaliaeth ar gyfer ramblings, syniadau a drafftiau pob llyfr newydd. Ac mae pob ysgrifennwr, ar foment benodol, yn gorffen ysgrifennu'r traethawd ...

Parhewch i ddarllen