Pwysigrwydd eich enw, gan Clara Peñalver

Pwysigrwydd eich enw, Clara Peñalver

Nid yw nofelau suspense Clara Peñalver wedi'u cyfyngu eto i sagas diddiwedd. Mae'n ymddangos bod y peth yn mynd yn fwy tuag at fflachiadau creadigol sy'n arwain at un stori. Ac mae gan y peth ei fanteision oherwydd mae rhywun yn creu'r bwystfilod a'u gwrthwynebwyr ac yna'n anghofio mai nhw yw'r ...

Parhewch i ddarllen

Gwyn Immaculate, gan Noelia Lorenzo Pino

Gwyn immaculate, Noelia Lorenzo

Mae'r straeon sy'n canolbwyntio ar gymunedau bach ar gyrion y byd eisoes yn deffro'r teimlad hwnnw o bryder am yr anhysbys. O hipis i sectau, mae gan gymunedau y tu allan i'r dorf mading fagnetedd rhyfedd. Yn bennaf os edrychir ar y dieithrwch rhwng cyffredineddau a osodir, ...

Parhewch i ddarllen

Mae popeth yn llosgi, gan Juan Gómez-Jurado

nofel Popeth yn llosgi Gómez Jurado

Gan ddod â ni'n agosach at hylosgiad digymell gyda thon wres wedi'i wneud o wres cyn amser, mae'r "Mae Popeth yn llosgi" gan Juan Gómez-Jurado yn dod i fygu ein hymennydd hyd yn oed yn fwy gydag un o'i blotiau amlochrog. Oherwydd yr hyn y mae'r awdur hwn yn ei wneud yw rhoi prif gymeriad cyffredin i'w blotiau. Dim byd gwell am hyn...

Parhewch i ddarllen

Fy Anwylyd Gwraig gan Samantha Downing

Fy Anwylyd Gwraig gan Samantha Downing

Ar lawer achlysur, y rhai cyntaf i gael eu twyllo yn yr achosion mwyaf erchyll, yn ogystal ag yn ddiamau, yw perthnasau'r llofrudd. Ac mae ffuglen wedi cymryd gofal ar wahanol achlysuron i wneud i ni gael y syniad hwnnw o'r annirnadwy. I dreiddio'n ddyfnach, mae popeth fel arfer yn dod atom ni o'r safbwynt ...

Parhewch i ddarllen

3 llyfr gorau JD Barker

ysgrifennwr jd barker

Os ydych chi'n cymysgu mewn cyfansoddiad o ddylanwadau tywyll agweddau ar y ffilm gyffro seicolegol, y dirgelwch, y genre troseddol, yr arswyd clasurol, i gyd wedi'i sesno ag ychydig ddiferion o wych, fe welwch JD Barker fel synthesis da. A bod yr awdur ifanc ifanc hwn wedi gwybod sut i wneud ei hun y pot toddi hwnnw o ...

Parhewch i ddarllen

Purdyr, gan Jon Sistiaga

Purdyr, gan Jon Sistiaga

Mae'n debygol iawn nad yw'r gwaethaf yn uffern ac nad yw'r nefoedd mor ddrwg. Pan fo amheuaeth, efallai y bydd gan Purgatory hyd yn oed ychydig o bopeth i'r rhai nad ydynt yn penderfynu yn y pen draw. Rhywbeth o chwantau amhosibl neu ofnau obsesiynol; o nwydau di-groen...

Parhewch i ddarllen

3 llyfr gorau gan Camilla Läckberg

Llyfrau Camilla Lackberg

Mae gan y nofel drosedd Nordig yn Camilla Läckberg un o'i phileri cryfaf. Diolch i Camilla a llond llaw o awduron eraill, mae'r genre ditectif hwn wedi cerfio cilfach haeddiannol ar y byd. Bydd ar gyfer gwaith da Camilla ac eraill tebyg iddo ...

Parhewch i ddarllen

Dinas y Byw, gan Nicola Lagioia

Dinas y Byw, gan Nicola Lagioia

Glanio cymydog monstrosities annisgwyl. Meddygon Jekyll nad ydyn nhw efallai'n gwybod eto mai Mr Hyde ydyn nhw. A phan fyddant, nid yw'n wir bod unrhyw drawsnewid wedi bod. Oherwydd yr hen ddywediad hwnnw a all wneud i’ch croen sefyll o’r diwedd “Dwi’n ddynol a does dim byd dynol yn estron i mi”, oherwydd…

Parhewch i ddarllen

Y Gêm Olaf, gan JD Barker

Nofel "The Last Game" gan JD Barker

Tynnodd y Beibl sylw ato eisoes yn y dyfyniad hwnnw «Qui amat periculum, in illo peribet«. Rhywbeth fel yna mae pob un sy'n hoff o berygl yn darfod yn ei freichiau (cyfieithiad rhad ac am ddim drwodd). Ond y cwymp yw nad wyf yn gwybod beth sy'n afiach. Yn enwedig yn ôl pa bersonoliaethau neu yn ôl beth…

Parhewch i ddarllen

The Days We Have Left, gan Lorena Franco

Nofel "Y dyddiau sy'n aros", gan Lorena Franco

Ffordd awgrymog o fynd at y cyfri. Mae pob tymor wedi dod i ben ac mae diflastod bodolaeth yn ein trochi yn nyfroedd stormus y cyfriniol, yr ofn crefyddol neu yn syml yr ofn hanfodol sy'n nodi ein dyddiau. Mae byw yn ceisio mynd heb i neb sylwi gan y medelwr difrifol. Oherwydd marwolaeth ...

Parhewch i ddarllen

Deddf Wolves, gan Stefano de Bellis

nofel The Law of the Wolves

Bydd i fyny i Luperca, y blaidd caredig a sugno Romulus a Remus. Y pwynt yw bod y chwedl anadferadwy yn cyd-fynd yn berffaith â rhan o weledigaeth yr Ymerodraeth Rufeinig fel diwylliant anhyblyg ond trefnus, gyda greddf ar gyfer goroesi a hyd yn oed parhad. Oherwydd nad oedd gwareiddiad arall ...

Parhewch i ddarllen

Premonition, gan Rosa Blasco

Premonition Nofel, gan Rosa Blasco

Ers i Cassandra a'i omens tywyll na chredai neb, ofn yw'r unig rybudd o hyd yn wyneb y dyfodol mwyaf tywyll ar unwaith. Mae llawer o straeon menywod wedi'u hysgrifennu o amgylch syniad y greddf neu'r chweched synnwyr hwnnw. Oherwydd nhw yw'r rhai sy'n hanesyddol yn mwynhau hynny ...

Parhewch i ddarllen

gwall: Dim copïo