Y LLYFRAU GORAU, Y FFILMIAU GORAU A'R CERDDORIAETH ORAU_

Fy nofel newydd MEWN PAPUR NEU EBLYFR, YMA:

The Google Maps Killer, fy nofel newydd
Trelar llyfrau “The Google Maps Killer”

PAM A SUT Y SAFLE HON

Y flwyddyn oedd 2005 ac roedd cael lle i wrteithio’r Rhyngrwyd yn rhyfeddod technegol. Yn y dyddiau hynny ganwyd y blog hwn. Y syniad oedd ei wneud yn ystorfa gyhoeddus ar gyfer fy straeon. Ond yn y diwedd roedd yn ofod i siarad am lawer o lyfrau eraill... ac yna ffilmiau, a cherddoriaeth ddiweddarach.

Carreg filltir sylfaenol ar gyfer y blog oedd y dydd Iau hwnnw, Hydref 7, 2021. Oherwydd y noson honno dewiswyd juanherranz.com fel y blog llenyddol gorau yn siarad Sbaeneg. Ac fel sy'n digwydd yn aml gyda bron popeth, cydnabyddiaeth yw'r amser i ehangu eich gweledigaeth, newid cyfeiriad neu beth bynnag.

Dyna pam y tyfodd y creadur i hefyd gynnwys y ffilmiau gwych hynny a ddarganfuwyd ac i roi barn onest a chyngor llawn bwriadau da arnynt. Rhywbeth a roddir o oddrychedd absoliwt chwaeth, wrth gwrs.

Dwi hefyd yn gobeithio gweld trydedd ran y blog yn tyfu, i’r rhai sy’n hoff o gerddoriaeth o bob streipen. Fy argymhellion cerddorol Byddan nhw'n cymryd i ffwrdd fesul tipyn.

Yn yr antur hon mae gen i ffrindiau sy'n fy helpu gyda'u hargymhellion. Ac weithiau byddaf hyd yn oed yn gadael iddynt ehangu gyda'u hadolygiadau a'u beirniadaethau eu hunain. Mae bob amser yn dda cael cymorth i gynnig cynnwys i ddarllenwyr sy’n ymuno â ni heddiw o bob rhan o’r byd.

I'w diweddaru, rydw i'n dod â grid yma, i'r hafan, gyda'r cofnodion diweddaraf rydyn ni'n eu huwchlwytho i'r blog gydag argymhellion llyfrau a'r adolygiadau llyfryddol mwyaf cyflawn gan lu o awduron. Heb anghofio darparu ar gyfer gwylio ffilmiau hen neu newydd yn ogystal â chyffyrddiadau sinematograffig o actorion ac actoresau sy'n ein swyno gyda'u perfformiadau.

Llyfrau a ffilmiau i bawb

Gan symud ymlaen o ffurflenni, os ydych am gysylltu â mi, gallwch ysgrifennu ataf yn juanherranzperez@gmail.com

Juan Herranz

Dyma fi'n tynnu ystum ar fachlud haul. Mae ychydig flynyddoedd wedi mynd heibio ers yr eiliad honno ond dwi ddim wir eisiau newid y llun, a dweud y gwir. Trychinebau treigl amser a scoundrels eraill ...

Y pwynt yw, fel rydych chi'n dyfalu'n syth wrth fynd trwy'r blog hwn, rydw i'n ysgrifennu adolygiadau a beirniadaethau o nofelau yn bennaf, ond heb wahaniaethu clir. Mae'r hyn nad wyf wedi'i ddarllen wedi mynd trwy ddwylo ffrindiau neu berthynas sy'n darllen yn dda. Ac felly rhyngom ni oll rydym yn cyfansoddi’r gofod hwn ar gyfer philias llenyddol a ffobiâu o’r maint cyntaf.

Wrth gwrs, gan fanteisio ar y ffaith bod Pisuerga yn mynd trwy Valladolid, rwyf hefyd yn siarad am fy llyfrau, yr wyf yn cysegru iddynt ychydig o amser rhydd sydd gennyf ar ôl. Gan fy mod yn gallu cofio, a heb wybod sut i ddefnyddio'r diferion rheswm hynny yn union mewn rhywbeth mwy "proffidiol", rwy'n gwneud fy chwilota fy hun fel ysgrifennwr nofel ac weithiau hefyd yn ysgrifennu llyfrau ymchwil.

A hynny, unrhyw beth yr ydych am ei ddweud wrthyf, gallwch ddweud wrthyf yn juanherranzperez@gmail.com

Am y gweddill, os ydych yn mynnu darllen, manteisiaf ar y cyfle i gyflwyno fy hun yn fwy trylwyr:

Cefais fy ngeni yn Zaragoza ar Fehefin 14, 1975, ar yr un pryd ag y sgoriodd Real Zaragoza gôl yn erbyn Barça yn rownd yr wyth olaf yn y Copa del Rey. O'r ysbyty, drws nesaf i Romareda, dathlodd fy nhad y nod a'm genedigaeth. Mantais wych fel chwaraewr pêl-droed a gafodd ei dorri’n fyr o ystyried fy ngallu gwael gyda phêl rhwng fy nhraed. Efallai mai dyna pam, ar ôl ennill Diploma Graddedig Cymdeithasol y Brifysgol, y canolbwyntiais ar hobi arall, gan ysgrifennu, gan estyn hen duedd i ddyfeisio.

Ers i mi gyhoeddi fy nofel gyntaf, nôl yn 2001, Rwyf wedi bod yn dod o hyd i straeon newydd i'w hadrodd a'r amser i eistedd i lawr a'u hysgrifennu. Nid oes unrhyw beth yn cael ei orfodi, maen nhw'n codi'n ddigymell neu mae rhywun yn eu trosglwyddo i mi ac yn y diwedd yn fy argyhoeddi. Cynhyrchir y broses mewn ffordd anrhagweladwy, i'w naturoli o ddydd i ddydd rhwng dychymyg a phapur.

Felly, rwy'n arogli'r proffesiwn awdur yn fy ffordd fy hun. Pan edrychaf yn ôl gwelaf, rhwng syndod a boddhad, ddeuddeg llyfr a gyhoeddwyd y tu ôl i'm cefn: “Cof y bleiddiaid","Ail gyfle","Newyddion Cassandra","Oed","O bêl-droed i bêl-droed","Diffoddwyr Ejea","Aros am yr angylion", «El sueño del santo»,« Real Zaragoza 2.0 »« Chwedlau coll »«Esas estrellas que llueven»Ac« Breichiau fy nghroes ». Cymhelliant i ddal ati i ysgrifennu wrth i syniadau newydd ymddangos.

 • Nofel "Cof y bleiddiaid" Golygyddol Egido, 2001
 • Nofelau "Ail gyfle" Mira editores, 2004
 • Cyfrol: "Cassandra News" Espiral Golygyddol, Bilbao, Mehefin 2006
 • Cydweithrediad llyfrau "O'r hyn yr oeddem ac y byddwn yn parhau i fod" Ejea 2002
 • Cyfrannwr llyfrau: "Saturnian Creatures" Cymdeithas Awduron Aragoneg 2007
 • Golygydd Dossier "Young Creators, 2002" Ejea de los Caballeros
 • Bwrdd Golygyddol y Cylchgrawn Llenyddol Rhanbarthol "Ágora"
 • Cymryd rhan yn y cylchgrawn llenyddol "Saturnian Creatures" yn ei rif 6 o 2008
 • Prif olygydd llyfr cof SD Ejea. Mehefin 2008
 • Llyfr: "Diffoddwyr Ejea". Mehefin 2009
 • Nofel: Golygyddol "Alter" Andrómeda - Casgliad Fantastic World. Mawrth 2010
 • Nofel: "Aros am yr angylion" - Rhifynnau Brosquils. Ion 2011
 • Cyd-olygydd coflen arddangosfa ddarluniadol María Luna: "Hanfodol a Bob Dydd"
  -Novel: «El sueño del santo»- Edrych Golygyddion. 2013
  -Novela: «Real Zaragoza 2.0» - Mira Editores. 2014
  -Volume: «Chwedlau Coll» - Libros.com 2015
  -Novel: «Esas estrellas que llueven»- Edrych Golygyddion. 2016 (ail ran «El sueño del santo")
  -Novel: «Arfau fy Nghroes» - Amazon. 2016
 • Cystadleuaeth Stori Gwobr 1af Dysgeidiaeth Pen-blwydd Pumdegfed Canolig Cinco Villas 2002
 • Gwobr 1af Cystadleuaeth Stori Fer Asociación Diwylliannol Fayanás 2004
 • Cystadleuaeth stori fer ryngwladol Rownd Derfynol II "Y darllenydd diamynedd" 2004
 • Cystadleuaeth Straeon Byrion X yn y Rownd Derfynol "Juan Martín Sauras" 2005
 • Cyrhaeddodd y rownd derfynol yng Nghystadleuaeth Ffuglen Ryngwladol Coyllur-Wyddoniaeth 2005. Peru
 • Rownd Derfynol I Abaco 2006 Cystadleuaeth Stori Fer
 • Gwobr 1af XI Cystadleuaeth straeon gwych Gazteleku 2006
 • 2il Wobr Cystadleuaeth straeon Amgueddfa Mwyngloddio Gwlad y Basg 2006
 • Cystadleuaeth Nofel Fer Gwobr 1af XVII "Calamonte Ifanc 2007"
 • 4edd Gwobr III Cystadleuaeth straeon "Villa de Cabra del Santo Cristo 2007"
 • Syniad Arbennig Unigryw, yng nghategori'r nofel, Gwobrau Andrómeda 2007
 • Cystadleuaeth Stori Fer 5ed Gwobr IV "Villa de Cabra del Santo Cristo 2008"
 • Yr Ail Rownd Derfynol VI Cystadleuaeth Stori Fer Briareo. Cuenca 2008
 • Cystadleuydd Rownd Derfynol I "Cuentamontes" Elda 2008
 • Cystadleuaeth Nofel Arswyd y Rownd Derfynol "Villa de Maracena" 2008
 • Cystadleuydd Stori Fer Gazteleku de Sestao yn y Rownd Derfynol 2009 (…)
 • Cystadleuaeth Rhestr Fer i Gyfreithwyr Mai-Mehefin 2010
 • Y blog llenyddol gorau yn Sbaeneg ei hiaith 2021. Gwobrau 20Blogs

Nid yw pob un ohonynt yma, ond maent yn gwneud sampl dda. Nhw, fy llyfrau. Os ydych chi'n lwcus, trwy glicio byddwch chi'n gallu prynu un. Mewn achosion eraill, dim jôc.

Gan fanteisio ar fy mhrofiad helaeth ym myd llenyddiaeth, rwyf wedi bod yn ymuno â byd cyffrous ysgrifennu cynnwys ers peth amser bellach. Gyda'r canllawiau mwyaf sylfaenol ar y syniad i'w gyflwyno, gallaf ysgrifennu testunau personol i chi, cofnodion ar gyfer eich blog, neu bostiadau i ddringo safleoedd mewn peiriannau chwilio Rhyngrwyd gyda nhw.

Mae gan ysgrifennu cynnwys ei driciau. Rhaid i eiriau wneud llawer mwy nag uno â'i gilydd i ffurfio brawddegau. Un ar ôl y llall rhaid iddynt awgrymu, cynnig, ysgogi, swyno, hyd yn oed gyfansoddi cerddoriaeth a chanu negeseuon i ddealltwriaeth y rhai sy'n eu darllen, fel caneuon seiren anorchfygol neu atgofus.

Yn y diwedd, nid yw'r holl ysgrifennu yn rhoi'r gorau i fod yn llenyddiaeth; gyda'r bwriad o ysgogi teimladau neu drosglwyddo syniadau; gyda'r ewyllys i argyhoeddi neu ddiddordeb i ddatgelu.

Trwy ysgrifennu rydych chi'n dysgu ysgrifennu. Ar ôl mwy na phymtheg mlynedd o wasgu llythyrau a mwy o lythyrau, gyda deuddeg llyfr y tu ôl i mi ac eisoes gannoedd o aseiniadau ysgrifennu wedi’u cwblhau a’u gwerthfawrogi’n fawr, gallaf eich sicrhau fy mod yn gwybod y broses i drosglwyddo syniadau a chysyniadau o’r llenyddiaeth honno, yn llawn bwriad a pŵer trawsnewidiol, sy'n llithro i bob ysgrifennu cynnwys da.

Ewch ymlaen a dywedwch wrthyf beth rydych chi am i mi ei ddweud wrth eich byd. Gadewch imi ddod o hyd i'ch geiriau gorau.