Llyfrau na allwch eu colli...

e-lyfrau a argymhellir

Iawn, roedd y teitl yn dal. Achos yr hyn yr ydych yn mynd i ddod o hyd yma yw rhai o'r llyfrau gan y person sy'n cynnal y blog hwn. A phwy a wyr, efallai y byddwch chi eisiau darllen rhai ohonyn nhw tra byddwch chi… Mae gennych chi nhw ar bapur a hefyd fel e-lyfr. Aeth rhai ohonyn nhw trwy olygyddion i'w defnyddio ond…

Parhewch i ddarllen

Llyfrau gorau Fernando Repiso

Rwy'n hoffi awduron newydd sy'n mynd i mewn fel eliffant mewn siop lestri. Yn union oherwydd bod llenyddiaeth angen y gallu hwnnw i synnu, y tro hwnnw ac ail-fframio stereoteipiau yn ôl genres naratif. Os na, mae pethau'n dechrau teimlo fel naratif gwastad. Hyd yn oed yn fwy felly mewn genres poblogaidd o'r enw…

Parhewch i ddarllen

3 ffilm orau Javier Cámara

Mae'n ymddangos i mi fod sinema Sbaen yn fwy democrataidd, yn fwy addas i realiti'r rhinweddau actio. O'i gymharu â Hollywood, dwi'n golygu. Oherwydd yn yankeeland os ydych chi'n olygus gallwch chi ddysgu actio ar y hedfan, yn y cyfamser rydych chi'n dallu'r gwyliwr o'r corfforol i…

Parhewch i ddarllen

3 llyfr gorau gan Domingo Villar

Mae'r genre noir bob amser yn croesawu awdur mor ddiddorol â Domingo Villar gyda breichiau agored. Oherwydd bod y carwr llythyrau Galisia hwn yn un o'r awduron hynny a wnaeth ei waith yn gyfan, yn symffoni golygfaol o gymeriadau, i'w chydnabod bob amser fel y crëwr...

Parhewch i ddarllen

3 Llyfr Gorau Emma Cline

Weithiau'n ddadl, mae plot yn golygu ailedrych ar senarios o realiti o brism anghyfforddus, annifyr ac ansefydlog o reidrwydd. Nid oes unrhyw realaeth heb y toriad hwnnw y tu hwnt i'r cyfartaledd, sef normalrwydd. Oherwydd ar sawl achlysur mae ffuglen yn ein hamgylchynu, hyd yn oed yn fwy felly heddiw, ar ffurf rhwydweithiau cymdeithasol,…

Parhewch i ddarllen

Y 3 Ffilm Orau Daniel Day-Lewis

Wrth i amser fynd heibio, byddwn yn gweld eisiau athrylith o ddehongli fel Daniel Day-Lewis. Byddai’n fater o’r dwyster hwnnw y cymerai bob rôl ag ef, y pwynt yw ei fod yn ôl pob tebyg yn dioddef o’r traul hwnnw sydd weithiau’n ymosod ar y rhai sy’n gadael popeth mewn unrhyw agwedd …

Parhewch i ddarllen

Y Plot gan Jean Hanff Korelitz

Lladrad o fewn lladrad. Mewn geiriau eraill, nid wyf am ddweud bod Jean Hanff Korelitz wedi dwyn oddi ar Joel Dicker ran o'i hanfod naratif oddi wrth y Harry Quebert hwnnw a ddwynodd ein calonnau hefyd yn union. Ond mae gan y cyd-ddigwyddiad thematig y pwynt cyd-ddigwyddiad braf hwnnw rhwng realiti ...

Parhewch i ddarllen

gwall: Dim copïo