3 Llyfr Gorau Carlo Ginzburg

Llyfrau gan Carlo Ginzburg

Yn Ginzburg cawn werth cysgodol o draethodau cyfoes ar anterth Noam Chomsky. Dim ond yn Ginzburg yr ydym yn mwynhau adroddwr gyda mwy o fwriadau llenyddol. Gyda chefndir hanesyddol diymwad, mae Ginzburg yn cynnig persbectif i ni ar ffurf mosaig o esblygiad dynol o weledigaethau syml sydd mor gyflenwol...

Parhewch i ddarllen

Y 10 awdur gorau o Sbaen

Yr ysgrifenwyr Sbaeneg gorau

Dechreuwn yn y blog hwn gyda detholiad o'r awduron Americanaidd gorau ac rydym yn croesi'r charo eto i ganolbwyntio nawr ar yr awduron Sbaeneg gorau. Fel bob amser apeliaf at garedigrwydd y parchus i gymryd yn ganiataol fod popeth yn oddrychol. Beth i ni yw detholiad hanfodol o awduron…

Parhewch i ddarllen

3 llyfr gorau Maria Frisa

Llyfrau gan María Frisa

Roedd y flwyddyn 2018 yn nodi trobwynt mewn esblygiad naratif o María Frisa sy'n syndod oherwydd ei hyblygrwydd. Yr oedd yn y flwyddyn honno pan godwyd ei brif naratif ieuenctid (nad oedd wedi’i eithrio rhag rhyw ddadl arall â rhieni darllenwyr fel ffaglau o’r llymaf, y coethaf a’r…

Parhewch i ddarllen

3 ffilm orau Nicolas Cage

Ffilmiau Nicolas Cage

Gall rhagfarn fod yn chwilfrydig iawn. Weithiau maen nhw hyd yn oed yn dod yn hwyrach. Achos cyn i mi wybod bod fy ffrind Nico yn nai i Francis Ford Coppola, roedd yn edrych fel boi go iawn i mi, actor gwahanol oedd yn amddiffyn ei hun yn dda, nôl yn yr 80au mewn ffilmiau gyda themâu gwahanol iawn. Paradocsau o…

Parhewch i ddarllen

3 Llyfr Gorau Damon Galgut

Llyfrau Gan Damon Galgut

Mae cydran gymdeithasegol y naratif a wnaed yn Galgut yn agor y drysau i hynodion De Affrica sydd wedi'i lleoli mewn pob math o amwysedd rhwng grwpiau ethnig a thiriogaethau. Ond y tu hwnt i'w golygfeydd a leolir yng ngwlad fawr de Affrica, roedd ei lys agos yn cyfuno â…

Parhewch i ddarllen

Y 3 llyfr gorau gan Chris Kraus

Llyfrau gan Chris Kraus

Naratif mor goeth ag y mae yn anghyson. Creadigrwydd a roddir yn unig i'r genhadaeth o gael rhywbeth i'w ddweud yn ei fersiwn puraf. Mae yna awduron a wnaed yn ffatrïoedd ffuglen ac adroddwyr fel Chris Kraus sydd ond yn cyflwyno eu diweddeb o gyhoeddiadau i'r angen i ddweud rhywbeth. A…

Parhewch i ddarllen

Llyfrau gorau Olivie Blake

Llyfrau Olivie Blake

Mae llenyddiaeth yn chwilio fwyfwy am sianeli newydd i gyrraedd darllenwyr sy'n awyddus i fformatau ar-lein. Nid yw sinema bellach fel yr oedd o lwyfannau ffrydio ac mae llenyddiaeth yn crwydro i chwilio am gyfryngau newydd sy'n amrywio o lyfrau sain i ddanfoniadau ar rwydweithiau cymdeithasol gwahanol...

Parhewch i ddarllen

3 llyfr gorau gan Pierre Lemaitre

Llyfrau Pierre Lemaitre

Enghraifft newydd o ysgrifennwr galwedigaeth hwyr, ac esboniwr newydd o faeddu araf ar gyfer llenyddiaeth o safon. Mae yna awduron fel Pierre Lemaitre y mae llenyddiaeth wedi mynd gyda nhw erioed, efallai heb yn wybod iddo. A phan mae llenyddiaeth yn ffrwydro, pan ddaw'r angen i ysgrifennu yn orfodol ...

Parhewch i ddarllen

Ganwyd o No Woman, gan Franck Bouysse

Wedi ei eni o neb

Bywyd Iesu Grist oedd y stori aflonyddgar fawr gyntaf honno o'r syniad o fod dynol wedi'i genhedlu'n "hud" drwodd. Dim ond bod cymeriadau mewn sefyllfaoedd hyd yn oed yn fwy anghyson. Gwaeth na bod yn ddi-wladwriaeth yw bod yn ddi-wladwriaeth. Cyrhaeddodd bodau y byd wedi'i nodi gan dynged dadwreiddio, o'r…

Parhewch i ddarllen

Pwysigrwydd eich enw, gan Clara Peñalver

Pwysigrwydd eich enw, Clara Peñalver

Nid yw nofelau suspense Clara Peñalver wedi'u cyfyngu eto i sagas diddiwedd. Mae'n ymddangos bod y peth yn mynd yn fwy tuag at fflachiadau creadigol sy'n arwain at un stori. Ac mae gan y peth ei fanteision oherwydd mae rhywun yn creu'r bwystfilod a'u gwrthwynebwyr ac yna'n anghofio mai nhw yw'r ...

Parhewch i ddarllen

Y Pensaer, gan Melania G. Mazzucco

y pensaer

Stori hynod ddiddorol Plautilla Bricci, y bensaer benywaidd modern cyntaf, yn Rhufain yn yr 1624eg ganrif. Un diwrnod yn XNUMX, mae tad yn mynd â'i ferch i draeth Santa Severa i weld olion creadur chimerical, morfil sownd. Galwodd y tad, Giovanni Briccio, y Briccio,…

Parhewch i ddarllen

Gwyn Immaculate, gan Noelia Lorenzo Pino

Gwyn immaculate, Noelia Lorenzo

Mae'r straeon sy'n canolbwyntio ar gymunedau bach ar gyrion y byd eisoes yn deffro'r teimlad hwnnw o bryder am yr anhysbys. O hipis i sectau, mae gan gymunedau y tu allan i'r dorf mading fagnetedd rhyfedd. Yn bennaf os edrychir ar y dieithrwch rhwng cyffredineddau a osodir, ...

Parhewch i ddarllen

gwall: Dim copïo