3 Llyfr Gorau gan Alix E. Harrow

Llyfrau gan Alix E. Harrow

Mae'r ffantasi yn torri tuag at bosibiliadau newydd dan warchodaeth dychmygol Alix E. Harrow. Nid yw'n ymwneud bellach ag ymagweddau epig ar yr un pryd â'r byd. Dulliau lle mae tirweddau afieithus o orograffeg amhosibl a chymeriadau egsotig yn dwyn ffrwyth. Y cwestiwn yn Alix yw mwynhau'r un soffistigedigrwydd sy'n ein gwahodd…

Parhewch i ddarllen

3 Llyfr Gorau Daniel Cole

Llyfrau Daniel Cole

Ar fin ymchwilio i'r naratif troseddol, nid yw Daniel Cole yn wich ac mae'n dangos i ni ei repertoire o lofruddiaethau mwyaf aflan. Mae gallu'r llofrudd i ddrygioni bob amser mewn cyfrannedd union â'i ddeallusrwydd dawnus a cholledig. Achos mae yna rywbeth o bosibilrwydd iasol bod…

Parhewch i ddarllen

Y 3 llyfr gorau gan Aroa Moreno Durán

Llyfrau gan Aroa Moreno Durán

Mae'r awdur o Madrid, Aroa Moreno Durán, yn dilorni rhyw fath o agosatrwydd a fewnosodwyd mewn ffuglen hanesyddol. Neu o leiaf tua’r pwynt hybrid hwnnw ei nofelau cyntaf a chofiadwy sy’n torri ar ôl cyhoeddi llyfrau ffeithiol neu farddoniaeth eraill. Ond nid yw'r aseiniad naratif wedi'i amgylchynu...

Parhewch i ddarllen

Llyfrau gorau Alex Beer

Llyfrau gan Alex Beer

Nid oes unrhyw anagram sy'n cyfiawnhau'r ffugenw chwilfrydig. Yn syml, byddai Daniela Larcher yn chwilio am enw hawdd ei gofio i gyhoeddi ei llyfrau. A ffydd ei fod wedi llwyddo. Yn wir, rydw i fy hun wedi ei ddefnyddio i alw fy ffrind Alejandro, cefnogwr cwrw da. Yn ogystal â…

Parhewch i ddarllen

3 llyfr gorau Hernán Rivera Letelier

Llyfrau gan Hernán Rivera Letelier

Mae'r tirweddau y mae rhywun yn eu casglu yn nodi. Mwy yn achos llenor. Y pwynt yw bod tirweddau Hernán Rivera Leteier yn cynnig cipolwg diaphanous i ni o'r dim byd y mae prif gymeriadau'n ymddangos ohono, gan gynnig eu bodolaeth i'r tywydd mwyaf didrugaredd. Gwerthfawrogir y terroir,…

Parhewch i ddarllen

3 llyfr gorau Michio Kaku

Llyfrau gan Michio Kaku

Mae gan rai gwyddonwyr y ddawn o ddatgelu. Guys fel Eduard Punset neu Michio Kaku ei hun. Yn achos Punset, roedd yn ymwneud mwy ag agweddau cyffredinol o unrhyw fath, fel y dyn cerddorfaol da ei fod. Peth Michio Kaku yw damcaniaethu o ffurfiad llawer mwy penodol...

Parhewch i ddarllen

Llyfrau gorau Angela Banzas

Llyfrau gan Angela Banzas

Mae'n amlwg bod y genre suspense mwyaf Iberia yn gosod ei lleiniau mwyaf aflonydd yng ngogledd y penrhyn. Ers Dolores Redondo i Mikel Santiago neu Víctor del Arbol. I enwi rhai o'r rhai mwyaf drwg-enwog. Gydag Ángela Banzas, cadarnheir y duedd hon, gan edrych allan dros goedwigoedd gogleddol deiliog neu…

Parhewch i ddarllen

3 llyfr gorau gan Yuval Noah Harari

Llyfrau gan Yuval Noah Harari

Mae'r Hanes hwnnw fel gwyddoniaeth honedig hefyd â rhannau o eglurhad yn cael ei gadarnhau unwaith eto gan y ffaith bod union hanesydd fel Harari wedi sefydlu ei hun fel un o'r ysgrifwyr cyfredol mwyaf cydnabyddedig ar ymddangosiad a llwybrau ein gwareiddiad. Heb amheuaeth yr ysgrifennwr hwn sydd ...

Parhewch i ddarllen

Y 3 llyfr gorau gan Michel Houellebecq

Llyfrau gan Michel Houellebec

Dim byd gwell na chynnig naratif dadleuol i ennyn chwilfrydedd a dod â mwy o ddarllenwyr yn nes at waith sydd, yn y pen draw, yn werth ei bwysau mewn aur. Strategaeth ai peidio, y pwynt yw, byth ers i Michel Thomas gyhoeddi ei nofel gyntaf gyda chyhoeddwr o fri ond…

Parhewch i ddarllen

Y 3 llyfr gorau gan Sofía Guadarrama Collado

Llyfrau gan Sofia Guadarrama

Mae'r awdur yn bwydo ar hynodion. Mae llenyddiaeth angen straeon sy’n torri tir newydd fel yr un mae Sofía Guadarrama yn ei gynnig i ni ym mhob un o’i nofelau. Mae'r hynodion hyn yn torri gyda'r stori wastad, y cyfartaledd a'r llugoer. Oherwydd y tu hwnt i gonfensiynau, arferion a chofnodion eraill sy'n angenrheidiol ar gyfer y…

Parhewch i ddarllen

Y 3 llyfr gorau gan Anthony Horowitz

Llyfrau gan Anthony Horowitz

Mae gwobr i fod yn ffyddlon i thema. Ac mewn genre heddlu efallai nad yw'n dirywio ond sydd bob amser yn cael ei amsugno gan y noir presennol, mae awdur fel Anthony Horowitz wedi glynu wrth ei ynnau i adfywio'r genre crog heddlu mwy diddwythol hwnnw. Ac wrth gwrs ar y diwedd...

Parhewch i ddarllen

3 llyfr gorau Maria Reig

Llyfrau gan Maria Reig

Mae ffuglen hanesyddol yn canfod yn y XNUMXeg a'r XNUMXfed ganrif hawliad mawr am yr adolygiad ffeministaidd o ddigwyddiadau. Oherwydd bod angen cwblhau'r stori, wedi'i hategu gan ddod yn fenywaidd a oedd yn deffro bryd hynny fel pyliau gwasgaredig ar orwel angenrheidiol. Mae tynnu'r cerrynt hwn…

Parhewch i ddarllen

gwall: Dim copïo