Y Fodrwy Goll, gan Antonio Manzini

Y Fodrwy Goll, Manzini

Y tu hwnt i'r gyfres o bob prif gymeriad penodol, mae yna bob amser y teimlad o fywyd ar wahân sy'n parhau i fod yn gudd. Y tro hwn daw’r gyfrol hon o straeon i orchuddio’r bylchau hynny sy’n rhoi mwy o endid os yn bosibl i gymeriad Rocco Schianove de Manzini. Achos yn y rhai bach...

Parhewch i ddarllen

3 llyfr gorau Etgar Keret

awdur Etgar Keret

Anaml y bydd y naratif byr yn cyrraedd gwerth tybiedig y nofel neu’r traethawd fel gweithiau arwyddluniol yr awdur proffesiynol. Dyna pam mai achos Etgar Keret yw achos yr awdur straeon a straeon sy'n canfod ynddynt y graddau uchaf o wireddu naratif. Yn fwy na …

Parhewch i ddarllen

Pedwarawd, gan Soledad Puértolas

Llyfr straeon byrion "Cuarteto", Soledad Puértolas

Mae'r cylch yn berffeithrwydd, y daith o ddim dychwelyd, yr anfeidredd wedi'i amgáu o'r diwedd. Mae'r sgwâr yn fwy ffyddlon i fywyd go iawn. Mae geometreg yn dal yn eithaf agos at y perffeithrwydd a ddymunir ond ar ddiwedd y dydd gyda'i onglau a'i ymylon anochel. Mae Soledad Puértolas yn dod â ni i'r pedwarawd hwn, ...

Parhewch i ddarllen

Dal yr Awyr, gan Cixin Liu

Daliwch yr awyr Cixin Liu

Darllenais yn ddiweddar efallai nad y glec fawr yw dechrau rhywbeth ond y diwedd. Byddem yn cael ein hunain yng nghordiau olaf symffoni y Bydysawd. Y cwestiwn i awduron ffuglen wyddonol wych unrhyw oes yw gweld cyfyngiadau rheswm ...

Parhewch i ddarllen

Adar yn y geg a straeon eraill, gan Samanta Schweblin

Adar yn y geg a straeon eraill

Gall stori dda fod cyhyd â chân. Mae Samanta Schweblin yn gwneud clyweliad o lenyddiaeth o fywydau bach ynghyd â symffoni eu hamgylchiadau. Mae straeon Samanta yn deffro'r atseinedd cerddorol anfeidrol hwnnw o bleser a chof. Beth sy'n weddill, rhywbeth y mae'n rhaid iddo symud fel adlais ...

Parhewch i ddarllen

Cyfnewid bywydau, gan Xavier Sardà

Cyfnewid bywydau

Nid yw llyfr da o straeon byrion fel yr un y mae'r Xavier Sardà da wedi'i grynhoi yma byth yn brifo. Y peth gorau am lyfr stori fer yw nad yw'r edafedd prin yn fotiff clir iawn. Oherwydd gallwn gyfansoddi strwythur rhad ac am ddim yn ôl ein disgresiwn. Wedi'i weld fel hyn, bron pawb ...

Parhewch i ddarllen

Y 3 llyfr gorau gan Alberto Chimal

Llyfrau Alberto Chimal

Mae yna rai sy'n dod i lenyddiaeth fer ac yn aros. Mae tynged yr ysgrifennwr straeon byrion yn debyg fel pe na bai Dante erioed wedi dod o hyd i'w ffordd allan o uffern. Ac yno arhosodd Dante ar un ochr a Chimal ar ei, fel petai wedi ei swyno yn y limbo rhyfedd hwnnw o ...

Parhewch i ddarllen

Dadansoddiad yn Ymyl y Galaxy, gan Etgar Keret

Dadansoddiad ar ymyl yr alaeth

Yn arbenigo yn y brîff, fel llawer o storïwyr gwych eraill heddiw fel Samanta Schweblin y gallwch ddod o hyd i alaw benodol gyda hi, mae'r hen dda Etgar Keret yn cyflwyno cyfrol o straeon aflonyddgar inni yn yr hyn a arferai fod yn ei stori greadigol yn y dyfodol. Newid y pwnc,…

Parhewch i ddarllen

Dinas stêm, gan Carlos Ruiz Zafón

Dinas stêm

Nid yw o fawr o ddefnydd meddwl am yr hyn oedd ar ôl i ddweud wrth Carlos Ruiz Zafón. Faint o gymeriadau sydd wedi aros yn dawel a faint o anturiaethau newydd sy'n sownd yn y limbo rhyfedd hwnnw, fel pe baent ar goll rhwng silffoedd y fynwent o lyfrau. Gyda'r pleser bod un wedi'i golli rhwng coridorau ...

Parhewch i ddarllen

Cysgu dim mwy, gan PD James

Peidiwch â chysgu mwyach

Mae pob nofelydd gwych yn darganfod yn genre y hamdden byr, y rhyddhad neu'r datguddiad hyd yn oed. Felly, roedd awdur gwych fel PD James hefyd yn hoff o'r stori neu'r stori fel y gofod hwnnw o aduniad gyda'r argraffnod neu gyda'r muses. Oherwydd pan fydd y ...

Parhewch i ddarllen

Dyddiau ofnadwy. gan AC Homes

llyfr brawychus-dyddiau

Amlygir y twf yn y fasnach Cartrefi mewn llyfryddiaeth sy'n diffinio arddull cain ar thema niwclear o amgylch y teulu i bob gwaith newydd. Wrth gwrs, profiadau Cartrefi, ei blentyndod wrth fabwysiadu a siambrau teulu biolegol sy'n ...

Parhewch i ddarllen