The Alaska Sanders Affair gan Joel Dicker

Yng nghyfres Harry Quebert, sydd wedi'i chau gyda'r achos hwn o Alaska Sanders, mae cydbwysedd diabolical, cyfyng-gyngor (deallaf hynny yn arbennig i'r awdur ei hun). Oherwydd yn y tri llyfr mae plotiau'r achosion i'w hymchwilio yn cydfodoli ochr yn ochr â gweledigaeth yr awdur, Marcus Goldman, sy'n chwarae bod yn ef ei hun. Joel dicker o fewn pob un o'i nofelau.

Ac mae'n digwydd, ar gyfer cyfres o nofelau suspense: "The Harry Quebert Affair" "The Baltimore Book" a "The Alaska Sanders Affair", mai'r un mwyaf disglair yn y pen draw yw'r un sy'n glynu fwyaf at y dirgelwch ei hun o gwmpas y wlad. bywyd Marcus, hynny yw "Llyfr y Baltimore". Rwy'n meddwl bod Joel Dicker yn gwybod hynny. Mae Dicker yn gwybod bod i mewn ac allan o fywyd y darpar awdur a'i esblygiad i'r awdur byd-enwog yn ennyn diddordeb y darllenydd i raddau helaethach. Oherwydd bod adleisiau’n atseinio, mae crychdonnau’n ymledu yn y dyfroedd rhwng realiti a ffuglen, rhwng y Marcus a gyflwynir i ni a’r awdur go iawn sy’n ymddangos fel pe bai’n gadael llawer o’i enaid a’i ddysg fel yr adroddwr rhyfeddol ei fod.

Ac wrth gwrs, bu'n rhaid i'r llinach fwy personol honno barhau i symud ymlaen yn y rhandaliad newydd hwn ar farwolaethau Alaska Sanders... Daethom yn ôl felly i fod yn agosach at y gwaith gwreiddiol, gyda'r ferch dlawd honno wedi'i llofruddio yn achos Harry Quebert. Ac yna bu'n rhaid dod â Harry Quebert yn ôl at yr achos hefyd. O ddechrau'r plot gallwch chi eisoes synhwyro bod yr hen Harry dda yn mynd i wneud ymddangosiad ar unrhyw adeg ...

Y peth yw ei bod yn anodd i gefnogwyr Joel Dicker (gan gynnwys fi fy hun) fwynhau'r gêm honno rhwng realiti a ffuglen yr awdur a'i alter ego i'r un graddau neu'n fwy na phan fydd drama Baltimore yn digwydd. Oherwydd fel y mae'r awdur ei hun yn ei ddyfynnu, mae'r iawndal bob amser yn yr arfaeth a dyna sy'n symud y rhan fwyaf mewnblyg o'r awdur a drodd yn ymchwilydd. Ond nid yw'r lefelau uchel o emosiwn (a ddeellir mewn tensiwn naratif ac emosiwn pur mwy personol wrth gydymdeimlo â Marcus neu Joel) yn cyrraedd yn yr achos hwn o Alaska Sanders yr hyn a gyflawnwyd gyda chyflwyniad y Baltimore Goldman. Mynnaf, serch hynny, fod popeth y mae Dicker yn ei ysgrifennu am Marcus yn ei ddrych ei hun yn hud pur, ond o wybod yr uchod, mae'n ymddangos bod hiraeth am ychydig mwy o ddwyster.

O ran y plot sydd i fod i gyfiawnhau’r nofel, mae’r ymchwiliad i farwolaeth Alaska Sanders, yr hyn a ddisgwylir gan feistrolgar, soffistigedig yn ein bachu ac yn ein twyllo. Cymeriadau wedi'u hamlinellu'n berffaith sy'n gallu cyfiawnhau yn eu creadigaeth naturiol unrhyw ymateb i'r gwahanol newidiadau cyfeiriad y mae digwyddiadau yn eu cymryd.

Mae'r cyhuddiadau "dim byd fel mae'n ymddangos" yn achos Dicker ac am ei sylwedd elfennol Alaska Sanders. Daw’r awdur â ni’n nes at seice pob cymeriad i sôn am oroesiad dyddiol sy’n gorffen mewn trychineb. Oherwydd y tu hwnt i'r ymddangosiadau a grybwyllwyd uchod, mae pob un yn dianc o'i uffern neu'n cael ei gario i ffwrdd ganddynt. nwydau tanddaearol a fersiynau drygionus o'r cymydog gorau. Mae popeth yn cynllwynio mewn storm berffaith sy'n amlinellu'r llofruddiaeth berffaith fel gêm o fasgiau lle mae pob un yn gweddnewid eu trallodion.

Yn y diwedd, fel gyda'r Baltimores, gellir deall bod achos Alaska Sanders yn goroesi'n berffaith fel nofel annibynnol. A dyna un arall o alluoedd nodedig Dicker. Achos mae rhoi dy hun yn sgidiau Marcus heb gael cefndir ei fywyd fel gallu bod yn sgwennu Duw, i fynd at wahanol bobl gyda naturioldeb rhywun sydd newydd gyfarfod rhywun ac yn darganfod agweddau o'u gorffennol, heb agweddau aflonyddgar o bwys. ymgolli yn y plot.

Fel cymaint o weithiau eraill, os oes rhaid i mi roi Dicker i lawr o awyr naratif y genre suspense, byddwn yn pwyntio at agweddau sy'n crebachu, fel yr argraffydd diffygiol y mae'r enwog "Rwy'n gwybod beth rydych chi wedi'i wneud" ag ef. ac mae hynny'n gyd-ddigwyddiad i bwyntio at y llofrudd honedig. Neu'r ffaith bod Samantha (peidiwch â phoeni, byddwch chi'n ei hadnabod yn barod) yn cofio ar dân ymadrodd olaf o Alaska nad yw'n sicr yn fú nac yn f o ran perthnasedd i'w gofio. Pethau bach a oedd efallai hyd yn oed ar ôl neu y gellid mynd atynt mewn ffordd arall...

Ond dewch ymlaen, er gwaethaf y pwynt hwnnw o anfodlonrwydd bach am beidio â chyrraedd lefel y Baltimore, mae achos Alaska Sanders wedi eich dal heb allu gollwng gafael.

Gallwch nawr brynu'r nofel “The Alaska Sanders Affair” gan Joel Dicker yma:

Achos Alaska Sanders

Gadael sylw

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

gwall: Dim copïo