// Tynnwch garbage o'r pennawd

Y Drydedd Baradwys, gan Cristian Alarcón

Y Drydedd Baradwys, gan Cristian Alarcón

Nid yn unig y mae bywyd yn mynd heibio fel fframiau ychydig cyn gorchudd y golau terfynol ysgytwol (os bydd rhywbeth o'r fath yn digwydd mewn gwirionedd, y tu hwnt i ddyfaliadau enwog am eiliad y farwolaeth). Yn wir, mae ein ffilm yn ein ymosod ar yr eiliadau mwyaf annisgwyl. Gall ddigwydd y tu ôl i'r olwyn i'n tynnu ...

Parhewch i ddarllen

Yn Llyn Llwyddiant, gan Gary Shteyngart

Llwyddiant Nofel Yn Llyn

Gallai fod Ignatius Reilly yn ymgnawdoliad ad hoc o Don Quixote. O leiaf yn ei syniad o'r gwallgofddyn sy'n sownd yn lleoliad y frwydr yn erbyn melinau gwynt a wnaed yn gawr gan y dychymyg gorlifo. Ac heb os nac oni bai mae gan Barry Cohen, prif gymeriad y stori hon gan Gary Shteynggart, lawer…

Parhewch i ddarllen

Llyfr pob cariad, gan Agustín Fernández Mallo

Llyfr pawb wrth ei fodd

Mae gan lenyddiaeth gyfle i'n hachub. Nid yw'n fater o feddwl am lyfrgelloedd bellach lle gall plant ein plant ymgynghori â'r meddwl, y wyddoniaeth a'r wybodaeth a adneuwyd mewn llyfrau fel patent o anwiredd anochel. Gwyddom na fydd unrhyw beth yn cael ei adael yn gynt yn hytrach nag yn hwyrach. Dyna pam mae'r ...

Parhewch i ddarllen

Y ddawns a'r tân, gan Daniel Saldaña

Y ddawns a'r tân

Gall aduniadau fod mor chwerw ag ail gyfle mewn cariad. Mae hen ffrindiau'n ymdrechu i adennill gofod nad yw'n bodoli mwyach i wneud pethau nad ydyn nhw'n perthyn mwyach. Nid ar gyfer unrhyw beth yn benodol, dim ond oherwydd yn ddwfn nad ydyn nhw'n bodloni, ond yn syml yn ceisio ...

Parhewch i ddarllen

Stori chwerthinllyd, gan Luis Landero

Stori chwerthinllyd, gan Landero

Efallai na fydd y cyfrif o bob stori garu gyfalafol, boed yn gyfredol neu'n anghysbell, yn gwahaniaethu cymaint yn ei agwedd ramantus. Oherwydd bod nofel ramantus y trosgynnol, fel na ddywedaf ddim i'w wneud â'r genre pinc, yn dweud wrthym am deimladau sy'n amhosibl eu cyrraedd oherwydd cyflwr cymdeithasol, oherwydd ...

Parhewch i ddarllen

Saith dydd Mawrth, gan El Chojin

Nofel Saith Môr gan El Chojin

Mae angen dwy ran ar bob stori os yw math o synthesis i'w gael, a dyna beth yw pwrpas unrhyw fframwaith sy'n mentro i diriogaeth dynwared emosiynol. Nid yw'n fater o dynnu sylw at y math hwn o naratifau deuol o flaen y person cyntaf. Oherwydd hefyd ...

Parhewch i ddarllen

Calon Triana, gan Pajtim Statovci

Nofel Calon Triana

Nid yw'r peth am gymdogaeth boblogaidd a hyd yn oed telynegol Triana yn mynd. Er bod y teitl yn pwyntio at rywbeth tebyg. Mewn gwirionedd, efallai na fyddai hen Pajtim Statovci da hyd yn oed yn ystyried cyd-ddigwyddiad o'r fath. Mae calon Triana yn tynnu sylw at rywbeth gwahanol iawn, i organ symudol, at fod, ...

Parhewch i ddarllen

Parthau’r blaidd, gan Javier Marías

nofel The Dominions of the Wolf

Mae bob amser yn amser da i adfer ymddangosiad cyntaf un o'r awduron Sbaenaidd cyfredol gorau, Javier Marías. Oherwydd dyma sut mae'r egin adroddwr yn cael ei ddarganfod gyda'r holl brifysgol greadigol sydd o'i blaen. Ailddarlleniad breintiedig sy'n dweud wrthym am lais yr adroddwr ei hun. A hefyd oherwydd bod y ...

Parhewch i ddarllen

gwall: Dim copïo