Y 3 llyfr gorau o Amélie Nothomb

Llyfrau gan Amèlie Nothomb

Gydag ymddangosiad eithaf ecsentrig, y mae hi wedi adeiladu delwedd bwerus o'r ysgrifennwr creadigol a dyfeisgar y mae hi'n sicr, Amélie Nothomb mae'n ymroddedig i lenyddiaeth sydd â phwer arallgyfeirio mawr yn y pwnc. Amrywiaeth o adnoddau wedi'u trochi mewn esthetig ffurfiol sy'n ...

Parhewch i ddarllen

Llyfrau y mae'n rhaid i chi eu darllen cyn i chi farw

Y llyfrau gorau mewn hanes

Pa deitl gwell na hwn? Rhywbeth ysgafn, ysgafn, sibilantly rhodresgar. Cyn marw, ie, gwell y llai o oriau ymlaen llaw i wrando arno. Dyna pryd y byddwch chi'n cymryd eich rhestr o lyfrau hanfodol ac yn croesi allan y gwerthwr gorau gan Belén Esteban, yr un sy'n cau cylch darllen eich bywyd... (jôc oedd hi, un macabre...

Parhewch i ddarllen

Y Perffeithrwydd, gan Vincenzo Latronico

Perffeithrwydd Latronico

Ymhlith y tueddiadau mwyaf egniol yn ein byd heddiw, mae'r syniad o'r hunan-wireddiad llawnaf yn sefyll allan fel compendiwm rhwng y gwaith, y dirfodol, yr ysbrydol wedi'i sesno â hapusrwydd parhaol. Marchnata pethau sy'n cyrraedd popeth, hyd yn oed y canfyddiad dyfnaf o fywyd. Mae cenedlaethau newydd heddiw...

Parhewch i ddarllen

Mae popeth yn mynd i wella Almudena Grandes

Mae popeth yn mynd i wella, Almudena Grandes

Tynnwch ar uchronïau neu dystopias i ddarparu gweledigaeth gymdeithasegol. Adnodd cyffredin iawn mewn llenyddiaeth. O Aldous Huxley i George Orwell, fel y cyfeiriadau mwyaf cydnabyddedig o XNUMXfed ganrif a oedd yn cyfeirio'n fanwl at fyd yn edrych ar fath arall o unbennaeth, wedi'i gladdu y tu hwnt i'r hyn sy'n gwbl wleidyddol. …

Parhewch i ddarllen

Grand Hotel Europa gan Ilja Leonard Pfeijffer

Nofel Grand Hotel Europe

Yn y mater hwn o westai fel llochesau rhag realiti rhag yr ymddieithrio dyfnaf oddi wrth y cyfforddus nad yw byth yn gwneud cartref, rwyf bob amser yn cofio canllaw Oscar Sipán i westai dyfeisiedig. Ystafelloedd gwesty lle mae cymeriadau sydd prin yn cael amser i feddiannu'r gofod hwnnw ac y mae eu hysbrydion…

Parhewch i ddarllen

Y Drydedd Baradwys, gan Cristian Alarcón

Y Drydedd Baradwys, gan Cristian Alarcón

Nid yn unig y mae bywyd yn mynd heibio fel fframiau ychydig cyn gorchudd y golau terfynol ysgytwol (os bydd rhywbeth o'r fath yn digwydd mewn gwirionedd, y tu hwnt i ddyfaliadau enwog am eiliad y farwolaeth). Yn wir, mae ein ffilm yn ein ymosod ar yr eiliadau mwyaf annisgwyl. Gall ddigwydd y tu ôl i'r olwyn i'n tynnu ...

Parhewch i ddarllen

Yn Llyn Llwyddiant, gan Gary Shteyngart

Llwyddiant Nofel Yn Llyn

Gallai fod Ignatius Reilly yn ymgnawdoliad ad hoc o Don Quixote. O leiaf yn ei syniad o'r gwallgofddyn sy'n sownd yn lleoliad y frwydr yn erbyn melinau gwynt a wnaed yn gawr gan y dychymyg gorlifo. Ac heb os nac oni bai mae gan Barry Cohen, prif gymeriad y stori hon gan Gary Shteynggart, lawer…

Parhewch i ddarllen

Golau'r Haf, ac Wedi'r Nos, gan Jón Kalman Stefánsson

Golau'r haf, ac yna'r nos

Mae'r oerfel yn gallu rhewi amser mewn lle fel Gwlad yr Iâ, sydd eisoes wedi'i siapio gan ei natur fel ynys sy'n hongian yng Ngogledd yr Iwerydd, yr un pellter rhwng Ewrop ac America. Beth sydd wedi bod yn ddamwain ddaearyddol unigol i adrodd y cyffredin gydag eithriadoldeb i'r gweddill...

Parhewch i ddarllen

Llyfr pob cariad, gan Agustín Fernández Mallo

Llyfr pawb wrth ei fodd

Mae gan lenyddiaeth gyfle i'n hachub. Nid yw'n fater o feddwl am lyfrgelloedd bellach lle gall plant ein plant ymgynghori â'r meddwl, y wyddoniaeth a'r wybodaeth a adneuwyd mewn llyfrau fel patent o anwiredd anochel. Gwyddom na fydd unrhyw beth yn cael ei adael yn gynt yn hytrach nag yn hwyrach. Dyna pam mae'r ...

Parhewch i ddarllen

Y ddawns a'r tân, gan Daniel Saldaña

Y ddawns a'r tân

Gall aduniadau fod mor chwerw ag ail gyfle mewn cariad. Mae hen ffrindiau'n ymdrechu i adennill gofod nad yw'n bodoli mwyach i wneud pethau nad ydyn nhw'n perthyn mwyach. Nid ar gyfer unrhyw beth yn benodol, dim ond oherwydd yn ddwfn nad ydyn nhw'n bodloni, ond yn syml yn ceisio ...

Parhewch i ddarllen

Stori chwerthinllyd, gan Luis Landero

Stori chwerthinllyd, gan Landero

Efallai na fydd y cyfrif o bob stori garu gyfalafol, boed yn gyfredol neu'n anghysbell, yn gwahaniaethu cymaint yn ei agwedd ramantus. Oherwydd bod nofel ramantus y trosgynnol, fel na ddywedaf ddim i'w wneud â'r genre pinc, yn dweud wrthym am deimladau sy'n amhosibl eu cyrraedd oherwydd cyflwr cymdeithasol, oherwydd ...

Parhewch i ddarllen