Y Perffeithrwydd, gan Vincenzo Latronico

Perffeithrwydd Latronico

Ymhlith y tueddiadau mwyaf egniol yn ein byd heddiw, mae'r syniad o'r hunan-wireddiad llawnaf yn sefyll allan fel compendiwm rhwng y gwaith, y dirfodol, yr ysbrydol wedi'i sesno â hapusrwydd parhaol. Marchnata pethau sy'n cyrraedd popeth, hyd yn oed y canfyddiad dyfnaf o fywyd. Mae cenedlaethau newydd heddiw...

Parhewch i ddarllen

Ar Ddiwedd y Byd, gan Antti Tuomainen

Ar un pen i'r byd

Mae gan y dieithrio wreiddyn y rhyfedd, yr estron i'r blaned hon. Ond mae'r term yn y diwedd yn pwyntio mwy at golli rheswm. Yn y nofel hon gan Antti Tuomainen crynhoir y ddau begwn. Oherwydd o’r cosmos daw olion mwynau anghysbell y mae pawb yn dyheu amdano yn wahanol…

Parhewch i ddarllen

Dewin y Kremlin, gan Giuliano da Empoli

Dewin y llyfr kremlin

Er mwyn deall realiti mae'n rhaid i chi gymryd llwybr hir tuag at y tarddiad. Mae esblygiad unrhyw ddigwyddiad dynol-gyfryngol bob amser yn gadael cliwiau i'w darganfod cyn cyrraedd uwchganolbwynt corwynt popeth, lle prin y gellir gwerthfawrogi tawelwch marw annealladwy. Mae'r croniclau yn codi mythau a'u…

Parhewch i ddarllen

Dylech Fod Wedi Mynd Gan Daniel Kehlmann

Fe ddylech chi fod wedi mynd, Daniel Kehlmann

Mae'r suspense, y ffilm gyffro honno ag amrywiaeth o ddadleuon, yn addasu'n gyson i batrymau newydd. Yn ddiweddar, mae'r ffilm gyffro ddomestig i'w gweld yn pleidio'r un o gyflwyno straeon annifyr, byth yn well nag o uwchganolbwynt y cyfarwydd i gynnig amheuon am y rhai sydd agosaf atom ni. Ond mae rhai patrymau yn cael eu cynnal bob amser. Achos …

Parhewch i ddarllen

Y blynyddoedd o dawelwch, gan Álvaro Arbina

Mae'r blynyddoedd o dawelwch, Álvaro Arbina

Fe ddaw amser pan fydd amgylchiadau gofidus yn goresgyn y dychymyg poblogaidd. Mewn rhyfel nid oes lle i chwedlau y tu hwnt i'r ymroddiad i oroesi. Ond mae yna fythau bob amser sy'n pwyntio at rywbeth arall, at wydnwch hudolus yn wyneb y dyfodol mwyaf anffodus. Rhwng…

Parhewch i ddarllen

Achos Bramard, gan Davide Longo

Achos Bramard, Davide Longo. Rhan gyntaf troseddau Piedmont.

Mae'r genre du yn dioddef agwedd barhaus gan awduron newydd sy'n gallu ymosod ar gydwybodau darllenwyr i chwilio am ysbail newydd. Yn rhannol oherwydd, yn y naratif trosedd heddiw, pan fyddwch chi'n cael gafael ar yr awdur ar ddyletswydd, rydych chi'n mynd i chwilio am gyfeiriadau newydd. Mae Davide Longo yn cynnig ar hyn o bryd (mae eisoes wedi gwneud rhai…

Parhewch i ddarllen

Byd heb ddynion, gan Sandra Newman

Byd heb ddynion, gan Sandra Newman

O Margaret Atwood gyda'i Handmaid's Tale sinistr i Stephen King yn ei Sleeping Beauties gwnaeth chrysalis mewn byd ar wahân. Dim ond dwy enghraifft i roi hwb i genre ffuglen wyddonol sy'n troi ffeministiaeth ar ei phen i fynd ati o safbwynt annifyr. Yn hyn …

Parhewch i ddarllen

Y Gweithwyr, gan Olga Ravn

Y Gweithwyr, Olga Ravn

Teithiasom yn bell iawn i ymgymryd â thasg o fewnsylliad llwyr a wnaed yn Olga Ravn. Paradocsau y gall ffuglen wyddonol yn unig eu tybio gyda phosibiliadau o drosgynoldeb naratif. Ers dieithrio llong ofod, symud trwy'r cosmos o dan ryw symffoni rhewllyd a anwyd o'r glec fawr iawn, rydyn ni'n gwybod rhai ...

Parhewch i ddarllen

Ffantasi Almaeneg, gan Philippe Claudel

Ffantasi Almaeneg, Philippe Claudel

Mae'r intrastorïau rhyfel yn ffurfio'r senario mwyaf noir posibl, yr un sy'n deffro arogleuon goroesi, creulondeb, dieithrwch a gobaith o bell. Mae Claudel yn cyfansoddi'r brithwaith hwn o straeon gydag amrywiaeth o ffocws yn dibynnu ar ba mor agos neu bell y mae pob naratif yn cael ei weld. Mae gan y naratif byr gymaint â hynny…

Parhewch i ddarllen

Y Dyn yn y Labrinth, gan Donato Carrisi

Gŵr y labyrinth, Carrisi

O'r cysgodion dyfnaf weithiau dychwel dioddefwyr sydd wedi gallu dianc rhag y tynged mwyaf anffodus. Nid mater o’r ffuglen hon gan Donato Carrisi yn unig mohono oherwydd yn union ynddi cawn adlewyrchiadau o’r rhan honno o hanes du sy’n ymestyn i unrhyw le bron. Gallai fod yn…

Parhewch i ddarllen

Constance gan Matthew Fitzsimmons

Constance de Fitzsimmons

Mae pob awdur sy'n mentro i ffuglen wyddonol, gan gynnwys y menda (gweler fy llyfr Alter), ar rai achlysuron yn ystyried mater clonio oherwydd ei gydran ddwbl rhwng y gwyddonol a'r moesol. Mae Dolly’r ddafad fel clôn cyntaf tybiedig mamal yn barod iawn…

Parhewch i ddarllen

gwall: Dim copïo