Y mamau, gan Carmen Mola

Y mamau, gan Carmen Mola

Mae eiliad y dyfarniad terfynol yn cyrraedd Carmen Mola. A fydd hi'n dilyn llwybr llwyddiant neu a fydd ei dilynwyr yn cefnu arni unwaith y bydd ei thri phennaeth wedi'i ddarganfod? Neu…, i’r gwrthwyneb, a fydd yr holl sŵn a grëwyd gan darddiad y tri awdur y tu ôl i’r ffugenw ai peidio yn…

Parhewch i ddarllen

All Summers End, gan Beñat Miranda

diwedd pob haf

Mae Iwerddon yn ymddiried ei haf i Llif y Gwlff a all gyrraedd y lledredau Prydeinig hynny, fel sbectrwm morol rhyfedd, gyda thymheredd llawer mwy dymunol nag unrhyw ranbarth arall yn yr ardal. Ond peidiwch â gwneud unrhyw gamgymeriad, mae gan yr haf Gwyddelig hwnnw hefyd ei ochr dywyll ymhlith gwyrddni dihysbydd…

Parhewch i ddarllen

Mae fflam Phocaea, o Lorenzo Silva

Mae fflam Phocaea, o Lorenzo Silva

Daw amser pan ddaw creadigrwydd y llenor yn rhydd. er daioni Lorenzo Silva yn rhoi iddo gyflwyno ffuglen hanesyddol newydd, ysgrifau, nofelau trosedd a gweithiau cydweithredol cofiadwy eraill fel ei nofelau pedair llaw diweddaraf gyda Noemi Trujillo. Ond nid yw byth yn brifo gwella ...

Parhewch i ddarllen

Mae'r safle, gan Luis Montero Manglano

Y safle, gan Luis Montero

Pwy ddywedodd fod y genre antur wedi marw? Dim ond mater o awdur fel Luis Montero oedd yn agosáu ato gyda’i gyffyrddiad arbennig o suspense fel y gallem oll ailfeddwl nad oes llawer ar ôl i’w ddarganfod yn y byd hwn a beth i fentro tuag ato. Mae yna bob amser…

Parhewch i ddarllen

Mae popeth yn llosgi, gan Juan Gómez-Jurado

nofel Popeth yn llosgi Gómez Jurado

Gan ddod â ni'n agosach at hylosgiad digymell gyda thon wres wedi'i wneud o wres cyn amser, mae'r "Mae Popeth yn llosgi" gan Juan Gómez-Jurado yn dod i fygu ein hymennydd hyd yn oed yn fwy gydag un o'i blotiau amlochrog. Oherwydd yr hyn y mae'r awdur hwn yn ei wneud yw rhoi prif gymeriad cyffredin i'w blotiau. Dim byd gwell am hyn...

Parhewch i ddarllen

Lazarillo de Tormes, stori fach wych

Llyfr Lazarillo de Tormes

Efallai fod y ffaith ei bod yn nofel ddienw wedi rhyddhau ei hawdur o’r adolygiad cryno a’r sensoriaeth o’i amser. Oherwydd ei fod wedi'i gyhoeddi yn ôl yn 1554, roedd "Bywyd Lazarillo de Tormes a'i ffawd a'i adfyd", fel y'i gelwir yn ei deitl llawn, wedi ...

Parhewch i ddarllen

Y Plot gan Jean Hanff Korelitz

Y Plot gan Korelitz

Lladrad o fewn lladrad. Mewn geiriau eraill, nid wyf am ddweud bod Jean Hanff Korelitz wedi dwyn oddi ar Joel Dicker ran o'i hanfod naratif oddi wrth y Harry Quebert hwnnw a ddwynodd ein calonnau hefyd yn union. Ond mae gan y cyd-ddigwyddiad thematig y pwynt cyd-ddigwyddiad braf hwnnw rhwng realiti ...

Parhewch i ddarllen

Awyr Las, gan Daria Bignardi

Awyr Las Bignardi

Mae sbel ers i dorcalon adael rhamantiaeth i wneud apwyntiad gyda'r seiciatrydd, fel mab pob cymydog. Yn adrodd bod torcalon amrwd yn cymryd dimensiwn arall yn nwylo Daria Bignardi. Oherwydd ei fod yn ymwneud â dadwisgo trallod y maent yn ei adael mewn unigedd oer cyn Bydysawd sy'n…

Parhewch i ddarllen

Fy Anwylyd Gwraig gan Samantha Downing

Fy Anwylyd Gwraig gan Samantha Downing

Ar lawer achlysur, y rhai cyntaf i gael eu twyllo yn yr achosion mwyaf erchyll, yn ogystal ag yn ddiamau, yw perthnasau'r llofrudd. Ac mae ffuglen wedi cymryd gofal ar wahanol achlysuron i wneud i ni gael y syniad hwnnw o'r annirnadwy. I dreiddio'n ddyfnach, mae popeth fel arfer yn dod atom ni o'r safbwynt ...

Parhewch i ddarllen

gwall: Dim copïo