Ynys y Goeden Golledig, gan Elif Shafak

Mae gan bob coeden ei ffrwyth. O'r goeden afalau gyda'i demtasiynau hynafol, digon i'n taflu ni allan o baradwys, i'r goeden ffigys gyffredin gyda'i ffrwythau anghyffredin wedi'i llwytho â symbolaeth rhwng yr erotig a'r cysegredig, yn dibynnu ar sut rydych chi'n edrych arno ac, yn anad dim, yn dibynnu ar pwy sy'n edrych arno... Stori yn y …

Parhewch i ddarllen

3 llyfr gorau Anne Tyler

Mae'r beunyddiol yn ofod cyffredin i bob bod dynol. O ddrysau mewnol pob tŷ, wedi eu tynnu o guddwisg y foment, y cymeriadau yr ydym ni yw'r mwyaf sicr o fodolaeth. Ac mae Anne Tyler yn cysegru ei gwaith i'r math hwnnw o ymyrraeth lawnach, sydd ...

Parhewch i ddarllen

Wilder a minnau gan Jonathan Coe

Wrth chwilio am stori sy'n mynd i'r afael â'r bydysawd hwnnw sy'n datblygu mewn perthnasoedd dynol eginol, mae Jonathan Coe, o'i ran ef, yn ymdrin â choethder y manylion mwyaf mewnsylliadol. Wrth gwrs, ni all Coe gefnu ar y gwerthfawrogrwydd manwl hwnnw y mae'n ei roi yn ei gyd-destun gyda'r disgrifiadau mwyaf cyflawn. O…

Parhewch i ddarllen

Y ddawns a'r tân, gan Daniel Saldaña

Gall aduniadau fod mor chwerw ag ail gyfle mewn cariad. Mae hen ffrindiau'n ymdrechu i adennill gofod nad yw'n bodoli mwyach i wneud pethau nad ydyn nhw'n perthyn mwyach. Nid ar gyfer unrhyw beth yn benodol, dim ond oherwydd yn ddwfn nad ydyn nhw'n bodloni, ond yn syml yn ceisio ...

Parhewch i ddarllen

Rhieni Pell, gan Marina Jarre

Roedd yna amser pan oedd Ewrop yn fyd anghyfforddus i gael ei eni, lle daeth plant i'r byd yng nghanol hiraeth, dadwreiddio, dieithrio a hyd yn oed ofn eu rhieni. Heddiw mae'r mater wedi symud i rannau eraill o'r blaned. Y cwestiwn yw cymryd y farn honno ...

Parhewch i ddarllen

Nefoedd Uwchlaw'r To, gan Nathacha Appanah

Pwy arall a ryddhaodd ddeigryn gydag anturiaethau Marco i chwilio am ei fam. Y tro hwn byddai oes y prif gymeriad, Lobo, yn dod ag ef yn nes at Holden Caulfield (ie, merch ifanc nihilistig enwog Salinger). A'r peth yw hynny hefyd ffigwr y fam ...

Parhewch i ddarllen

Saith dydd Mawrth, gan El Chojin

Mae angen dwy ran ar bob stori os yw math o synthesis i'w gael, a dyna beth yw pwrpas unrhyw fframwaith sy'n mentro i diriogaeth dynwared emosiynol. Nid yw'n fater o dynnu sylw at y math hwn o naratifau deuol o flaen y person cyntaf. Oherwydd hefyd ...

Parhewch i ddarllen

Ar goll, gan Alberto Fuguet

Mae yna adegau pan fydd iaith yn cyd-fynd â stori gyda'r ysgafnder mwyaf manwl gywir. Oherwydd nad oes angen telynegol na chelfyddyd i chwilio am berson sydd wedi diflannu. Mae sobrwydd naratif yn gwneud y llwybr hwn at aduniad personol yn gyfansoddiad o wirdeb ac agosrwydd i ddod â ni'n agosach at bawb ...

Parhewch i ddarllen

gwall: Dim copïo