Y 3 llyfr gorau gan David Foster Wallace

Llyfrau David Foster Wallace

Er ei fod yn ffigwr arwyddluniol yn yr Unol Daleithiau, digwyddodd dyfodiad gwaith David Foster Wallace i Sbaen fel rhyw fath o gydnabyddiaeth ar ôl marwolaeth o'r myth. Oherwydd bod Dafydd yn dioddef o iselder ysbryd a'i dilynodd o'i ieuenctid hyd ei ddyddiau olaf, pan oedd yn ...

Parhewch i ddarllen

Llyfrau y mae'n rhaid i chi eu darllen cyn i chi farw

Y llyfrau gorau mewn hanes

Pa deitl gwell na hwn? Rhywbeth ysgafn, ysgafn, sibilantly rhodresgar. Cyn marw, ie, gwell y llai o oriau ymlaen llaw i wrando arno. Dyna pryd y byddwch chi'n cymryd eich rhestr o lyfrau hanfodol ac yn croesi allan y gwerthwr gorau gan Belén Esteban, yr un sy'n cau cylch darllen eich bywyd... (jôc oedd hi, un macabre...

Parhewch i ddarllen

Y 3 llyfr gorau gan yr hyfryd Lewis Carroll

ysgrifennwr-lewis-carroll

Rhwng gweithiau fel The Little Prince gan Antoine de Saint Exupéry a The Neverending Story gan Michael Ende, byddai'n lleoli antur fawr Alice in Wonderland. Darlleniadau priodol iawn i blant a ddim mor ifanc. Gweithiau sy'n llawn ffantasi ac o werth dynol anghyfnewidiol. Yn y …

Parhewch i ddarllen

Darganfyddwch y 3 llyfr gorau gan CS Lewis

Llyfrau CS Lewis

Rydym yn byw sinematograffi ffrwydrol parhaus o glasuron gwych y genre ffantasi. Trosglwyddwyd yn gyfleus iawn (yn hytrach yn fanteisgar) i'r sgrin fawr i ddangos y fx mwyaf avant-garde. Ond nofelau gwych Tolkien (ffrind agos i Lewis), rhai CS Lewis ei hun neu hyd yn oed George RR cyfredol ...

Parhewch i ddarllen

Darganfyddwch y 3 llyfr gorau gan JK Rowling

Y tu hwnt i'r defnydd dadleuol o ffugenwau fel Robert Galbraith neu hyd yn oed y talfyriad mwyaf poblogaidd JK Rowling, mae'r awdur Prydeinig hwn yn byw gyda'i chwedl benodol. Mae fel arfer yn digwydd mewn gwahanol feysydd o enwogion o bob math. Yn yr achos sy'n peri pryder i ni, mae Joanne Kathleen Rowling (…

Parhewch i ddarllen

Natur y Ddaear Ganol, gan Tolkien

Natur y Ddaear Ganol, gan Tolkien

Yn achos y bydysawd naratif a grëwyd gan JRR Tolkien, mae ffantasi yn y diwedd yn dianc o'r llinell gyfochrog honno, o'r pasio mewn gofodau dychmygol mor fanwl ac mor ddwys i gyrraedd gofodau diriaethol. Mae gan realiti gydran oddrychol lle mae wedi gollwng ers amser maith ...

Parhewch i ddarllen

Y 5 llyfr ffantasi gorau

Y llyfrau ffantasi gorau

Ffantasi yw'r genre llenyddol lle mae plentyndod ac aeddfedrwydd yn cwrdd eto er gwaethaf popeth. Y wobr bob amser yw mwynhad y baradwys honno y bu pobl yn byw ynddi yn ystod plentyndod a'i hadfer diolch i'r gwych pan fydd y blynyddoedd yn dringo ar ein cefnau. Felly y gorau ...

Parhewch i ddarllen

Geni Arwr, gan Jin Yong

Geni Arwr, gan Jin Yong

Mae cymharu peth o'r ysgrifennu yn y byd â Tolkien yn swnio'n sacrilegious. Felly mae targedu Jin Yong fel cymar Tsieineaidd athrylith Prydain yn ymddangos yn debycach i ddyfais farchnata fwy amherthnasol a radical. Hyd nes i chi ddarganfod cyrhaeddiad Yong, er ei fod yn tynnu mwy tuag at ...

Parhewch i ddarllen

Yr Ghost a Mrs. Muir, gan RA Dick

Archebwch yr ysbryd a Mrs. Muir

Pe bai Alaska yn cwympo mewn cariad â zombie a hyd yn oed yn ei gyflwyno i'w rhieni, pam felly na fyddai Mrs Muir yn cael ei rhamant ag ysbryd nodweddiadol y tŷ anghyfannedd? Mae popeth yn fater o amser a ffurf. Mae'r foment yn aros i fynd â chi hyd yn oed i'r ...

Parhewch i ddarllen

Midnight Sun gan Stephenie Meyer

Haul ganol nos

A phan oedd yn ymddangos bod Stephenie Meyer wedi cael ei ailgyfeirio i frwydrau llenyddol eraill, yng nghywair nofel drosedd, a chyda'r rhyddhad yr oedd i fod mewn perthynas â'r saga cyfnos, i fampirod y glasoed a'u brathiadau synhwyrol ag arogl garlleg a thragwyddoldeb, yn y diwedd nid oedd y gallai fod. Oherwydd bod Meyer ...

Parhewch i ddarllen

The Fifteen Lives of Harry August gan Claire North

Pymtheg Bywyd Cyntaf Awst

Mae comig a thrasig bywyd yn lluosi'n esbonyddol mewn rhai mathau o weithiau sy'n cynrychioli pwy ydym ni ar ffurf alegorïau neu chwedlau, fel teithio amser neu ailadroddiadau obsesiynol. The Truman Show, Trapped in Time, Benjamin Button, hyd yn oed Big Fish… y rhain i gyd…

Parhewch i ddarllen

A daw'r tywyllwch

A daw'r tywyllwch

Y dewis newydd ar gyfer effaith ffrwydrol gylchol y genre crog yw Pwll Katy Rose. Oherwydd nid oes amheuaeth bod darllenwyr ffilm gyffro, hyd yn oed gydag atgofion clir, gwych yn unol â'r tueddiadau cyfredol, bob amser yn awyddus i leisiau newydd. Awduron sy'n cyfrannu eu marc, bod newydd ...

Parhewch i ddarllen