3 llyfr gorau Edgar Allan Poe

Llyfrau Edgar Allan Poe

Gyda rhai awduron dydych chi byth yn gwybod ble mae realiti yn gorffen a chwedl yn dechrau. Edgar Allan Poe yw'r awdur melltigedig par excellence. Wedi'i felltithio nid yn ystyr snobaidd presennol y term, ond yn hytrach yn ystyr dwfn ei enaid yn cael ei reoli gan uffern trwy alcohol a ...

Parhewch i ddarllen

Terfysgaeth! Y 3 llyfr gorau gan CJ Tudor

Llyfrau CJ Tuduraidd

Mae'r genre arswyd fel arfer yn dwll dyfrio i awduron o bob math o genres lloeren sydd o bryd i'w gilydd yn ymgolli yn y naratif hwn o uffern a thywyllwch a ddaw rhyngom. Felly achosion fel rhai CJ Tudor Prydain neu'r JD Barker Americanaidd (byrfoddau fel ...

Parhewch i ddarllen

Saethiad Pen! Y 5 llyfr zombie gorau

Roedd hi'n y 90au ac ar fore Sul roedd y zombies ar ôl y parti yn rhyfedd iawn yn cydfodoli â'r codwyr cynnar yn yr offeren gyntaf. Ac ni ddigwyddodd dim, parhaodd pawb ar eu ffordd fel pe na baent yn gallu gweld ei gilydd (efallai oherwydd nad oes gan bobl grefyddol ymennydd gyda ...

Parhewch i ddarllen

Llyfrau y mae'n rhaid i chi eu darllen cyn i chi farw

Y llyfrau gorau mewn hanes

Pa deitl gwell na hwn? Rhywbeth ysgafn, ysgafn, sibilantly rhodresgar. Cyn marw, ie, gwell y llai o oriau ymlaen llaw i wrando arno. Dyna pryd y byddwch chi'n cymryd eich rhestr o lyfrau hanfodol ac yn croesi allan y gwerthwr gorau gan Belén Esteban, yr un sy'n cau cylch darllen eich bywyd... (jôc oedd hi, un macabre...

Parhewch i ddarllen

nofelau arswyd gorau

Y llyfrau arswyd gorau

Mae terfysgaeth fel gofod llenyddol wedi'i nodi gyda'r band subgenre infumable hwnnw, hanner ffordd rhwng y nofelau gwych, ffuglen wyddonol a throsedd. Ac ni fydd y mater yn amherthnasol. Oherwydd mewn sawl agwedd Hanes y bodau dynol yw hanes y bod dynol. ...

Parhewch i ddarllen

Darganfyddwch y 3 llyfr gorau gan Anne Rice

Llyfrau Anne Rice

Roedd Anne Rice yn awdur unigryw, yn werthwr gorau yn y byd dro ar ôl tro, ond bob amser yn destun newidiadau emosiynol yn gysylltiedig â’i hysbrydolrwydd ac ag effaith nodedig y chwilio trosgynnol hwnnw ar ran o’i gwaith. Oherwydd yn ei ddyfodol prysur, gyda gwahanol gamau o fewn a thu allan i grefydd, gadawodd Rice ...

Parhewch i ddarllen

4 llyfr fampir gorau

Nofelau fampir

Gellir ystyried Bram Stoker yn dad i genre y fampir. Ond y gwir yw bod ei drawsnewidiad o'r Count Dracula sydd eisoes yn bodoli fel tarddiad ei gampwaith yn ystumio'r awduriaeth honno. Yn y diwedd, gellir meddwl wedyn mai Dracula ei hun a ddefnyddiodd Stoker yn anuniongyrchol i ...

Parhewch i ddarllen

Rheolau gwaed, o Stephen King

Rheolau gwaed

Mae pecynnu pedair nofel fer o dan yr un ymbarél creadigol eisoes yn mynd yn ôl yn bell mewn a Stephen King yn absenoldeb mwy o straeon i gwmpasu ei amser a enillwyd i'r pedwerydd dimensiwn neu'r diafol ei hun, mae'n llwyddo orau ag y gall gyda'i ddychymyg llethol. Rwy'n dweud beth ...

Parhewch i ddarllen

Y Chweched Trap, gan JD Barker

Y chweched trap

Mae genre arswyd heddiw yn canfod ei bregethwr mwyaf effeithlon yn JD Barker. Oherwydd o dan ymddangosiad cyntaf genre noir, rydyn ni'n darganfod yn y drioleg sy'n cau gyda'r chweched trap hwn gyfrol a wnaed yn ffilm gyffro ymchwiliol lle mai'r diafol ei hun yw'r person sy'n cael ei ymchwilio. Oherwydd …

Parhewch i ddarllen

Y signal, gan Maxime Chattam

Y signal, gan Máxime Chattam

Am amser hir roedd Maxime Chattam wedi bod yn rhoi disgrifiad da o'i allu naratif mewn llenyddiaeth dywyll a oedd yn crynhoi'r paranomaidd a'r ffilm gyffro. Ac wrth i'r ffilm gyffro gael mwy o amlygrwydd, roedd hefyd yn tynnu mwy a mwy o sylw cymaint o ddarllenwyr sy'n dod o hyd iddo ...

Parhewch i ddarllen

Y llall, gan Thomas Tryon

Y llall, gan Thomas Tryon

Yn ôl yn 1971 daeth y nofel wreiddiol hon allan. Stori am derfysgaeth seicolegol y gellir ei hystyried yn gyfeirnod i'r holl awduron gwych hynny a'u gweithiau gwych o'r genre hwn a ddiystyrwyd yn ôl yn yr 80au gyda Stephen King i'r pen. Nid y braw hwnnw fel dadl lenyddol ...

Parhewch i ddarllen

Gorfododd y Diafol Fi, gan FG Haghenbeck

llyfr-y-diafol-orfodi-fi

Mae yna nofelau y mae eu teitl a hyd yn oed eu clawr yn fy atgoffa o'r hyn a ddarganfuodd y rhai ohonom a ymwelodd â siopau fideo'r 80au i chwilio am ffilm actio. Ar adegau roedd yn ymddangos bod yn rhaid i'r cloriau a'r teitlau syntheseiddio popeth mewn delwedd a theitl syml ond ...

Parhewch i ddarllen