3 llyfr John Fante gorau

Ysbrydoliaeth Bukowski ac achubodd diolch i'r mentor penodol hwn. Mae gan John Fante eisoes fod rhywbeth o awdur chwedlonol mewn America yn destun ei wrthddywediadau dyfnaf yng nghanol yr ugeinfed ganrif. Deuoliaeth rhwng ffordd lewyrchus America o fywyd llewyrchus a'r cysgodion cymdeithasol a gwleidyddol; ar…

Parhewch i ddarllen

3 llyfr gorau gan Patricio Pron

Gydag enw sy'n cael ei gofio'n hawdd am ei gerddoroldeb, nod Patricio Pron yr Ariannin yw dod yn awdur cyfeirio yn yr XNUMXain ganrif hon. Meistr y stori mewn cenhedlaeth sy'n ffafriol ac yn ffrwythlon ar gyfer y synthesis naratif hwn, fel y dangosir gan yr Ariannin Samanta Schweblin neu Oscar Sipán oherwydd ...

Parhewch i ddarllen

Marwolaeth Murat Idrissi, gan Tommy Wieringa

Mae'r awdur o'r Iseldiroedd Tommy Wieringa yn mynd â ni i mewn i stori wir am blant stowaway yr XNUMXain ganrif. Pobl o unrhyw oedran i chwilio am ddyfodol gwadedig. Yr hen syniad o ffiniau fel y nonsens eithaf hwnnw, pan fydd rhywun yn gallu gwadu'r hawl i ...

Parhewch i ddarllen

Y 3 llyfr gorau o Charles Bukowski

Croeso i fyd Bukowski, yr awdur amharchus par excellence, awdur llyfrau visceral sy'n taenu bustl ar draws pob rhan o'r gymdeithas (mae'n ddrwg gen i pe bawn i'n rhy "weledol"). Y tu hwnt i agosáu at yr athrylith hwn gyda chwiliadau Rhyngrwyd fel «Charles Bukowski ymadroddion »i adfer eich gweledigaethau gyda nhw ...

Parhewch i ddarllen

Diwedd y tymor, gan Ignacio Martínez de Pisón

Rhwng Martínez de Pisón a Manuel Vilas mae cymhlethdod llenyddol y tu hwnt i'r cyd-ddigwyddiad cenhedlaeth. Mae'n rhywbeth sy'n ymddangos fel pe bai'n treiddio i hanfodion llenyddiaeth tuag at orwelion hanfodol na welir yn aml yn y naratif cyfredol. Beth ydw i'n ei wybod, efallai ei fod yn beth cipio yn yr 80au, ...

Parhewch i ddarllen

Fy mrawd, gan Alfonso Reis Cabral

Gall cysylltiadau o waed sydd ar yr un uchder mewn coeden deulu gulhau hyd at foddi. Cainism yw trefn y dydd ar gyfer etifeddiaeth, am uchelgais neu genfigen eang cyhyd â bod gan rywun gof. Nid yw brawdol bob amser yn golygu dealltwriaeth a dirgryniadau da. ...

Parhewch i ddarllen

Claus a Lucas, gan Agota Kristof

Weithiau mae amgylchiadau'n cynllwynio i greu rhywbeth unigryw allan o anghyfleustra neu adfyd. Yn achos Agota Kristof daeth popeth at ei gilydd fel na ysgrifennodd y gyfrol hon o dair nofel yn yr iaith dramor a'i derbyniodd ar ei hediad o'r Hwngari newydd a weinyddwyd yn gyfrinachol ...

Parhewch i ddarllen

Candela, gan Juan del Val

Gyda'i nofel flaenorol "Mae'n ymddangos yn gelwydd" gyda gwyrdroadau hunangofiannol (ond yn gwbl gyfyngedig i'w fywyd), fe wnaeth Juan del Val gyffroi cynnwrf a hefyd pothelli mewn sectorau gwahanol iawn, ymhell y tu hwnt i'r llenyddol hollol. Ond mae hynny'n fater arall wrth gwrs y mae ei eithafion eisoes wedi'i ddatgelu'n ddigonol yn ...

Parhewch i ddarllen

gwall: Dim copïo