Yn Llyn Llwyddiant, gan Gary Shteyngart

Llwyddiant Nofel Yn Llyn

Gallai fod Ignatius Reilly yn ymgnawdoliad ad hoc o Don Quixote. O leiaf yn ei syniad o'r gwallgofddyn sy'n sownd yn lleoliad y frwydr yn erbyn melinau gwynt a wnaed yn gawr gan y dychymyg gorlifo. Ac heb os nac oni bai mae gan Barry Cohen, prif gymeriad y stori hon gan Gary Shteynggart, lawer…

Parhewch i ddarllen

Miss Merkel. Achos y canghellor wedi ymddeol

Dydych chi byth yn gwybod gyda'r drysau cylchdroi hyn i'r rhai sy'n gadael gwleidyddiaeth weithredol. Yn Sbaen mae'n digwydd yn aml bod cyn-lywyddion, cyn-weinidogion a grŵp arall o arweinwyr wedi ymddeol yn meddiannu'r swyddfeydd mwyaf annisgwyl mewn cwmnïau mawr. Ond mae'r Almaen yn wirioneddol wahanol. Yno…

Parhewch i ddarllen

Revenge Sweet, gan Jonas Jonasson

Mae'n olion. Yr hiwmor. Ac mae Jonas Jonasson yn gwybod llawer am hynny. Mae ei weledigaeth o'r chwerthinllyd yn ei osod wrth wrthgodau tueddiadau llenyddiaeth Sweden yn benodol a Nordig yn gyffredinol. Ac yn gweithredu fel gwrthbwynt, mae llywio yn erbyn y cerrynt hefyd yn cael ei wobrau ar brydiau ... Yn hyn ...

Parhewch i ddarllen

Ffrindiau am byth, gan Daniel Ruiz García

Crapwla yn anamserol. Yr effaith nodweddiadol rhwng Mr Hyde a Dorian Gray y gall unrhyw un dros 40 oed ei ddioddef pan fyddant yn dychwelyd i ogoniant alcoholig y nos ar ôl gadael i ychydig flynyddoedd o fagu plant basio, o hobïau dydd Sul na chawsant eu hamau cyn cyrraedd ...

Parhewch i ddarllen

Diwrnod ym mywyd Duw, gan Martín Caparrós

O'r saith diwrnod y creodd Duw y byd, byddwn yn aros gyda'r un y gorweddai ein gwneuthurwr ar y gwair i ystyried y gwaith. Mae'n debyg y byddai'n ben mawr dydd Sadwrn neu ddydd Sul, nid wyf yn cofio mwyach. Byddan nhw'n ei egluro yma ... Ond maen nhw'n un peth ...

Parhewch i ddarllen

The Man Who Was Sherlock Holmes, o Maximum Prairie

Mae'r awdur enwog (ac yn ei bianydd eiliadau marw) Joseph Gelinek yn dychwelyd unwaith eto o'i bedwaredd ganrif ar bymtheg ac mae'r tro hwn yn defnyddio ei ffugenw Máximo Pradera i gynnig nofel inni am hollti personoliaeth a'r llanastr hynny y mae rhywun yn drysu ynddo, er enghraifft i. ..

Parhewch i ddarllen

3 llyfr Christopher Moore gorau

Hiwmor a llenyddiaeth, cyflenwad a hanfod, adnodd a chynllwyn. Ac eithrio mewn achosion eithriadol fel un Christopher Moore, mae hiwmor fel arfer yn cael ei ychwanegu i'n cymell i wenu. Sut na allwn gofio yn yr ystyr hwn "Cynllwyn ffyliaid" gan Kennedy Toole, un o'r dychanau ...

Parhewch i ddarllen

Llyfrau y mae'n rhaid i chi eu darllen cyn i chi farw

Pa deitl ychydig yn rhodresgar well na hwn? Cyn i chi farw, ie, dim ond ychydig oriau cyn gwrando arni, byddwch chi'n codi'ch rhestr o lyfrau hanfodol ac yn croesi oddi ar y gwerthwr gorau gan Belén Esteban sy'n cau cylch darllen eich bywyd… (jôc oedd hi, macabre a jôc waedlyd) Nid yw am lai…

Parhewch i ddarllen

Torri'r blwch. Y llyfrau hiwmor gorau

Pe byddem ar y pryd yn gwneud sylwadau bod y genre arswyd yn ymwneud â rhywbeth mor ddynol ag ofn yn y bôn, wrth fynd i'r afael â mater llenyddiaeth ddigrif, rydym hefyd yn cysylltu â hanfodion emosiynol atavistig. TABL CYNNWYS Wilt, gan Tom Sharpe The Conspiracy of Fools, gan John Kennedy Toole A ...

Parhewch i ddarllen

gwall: Dim copïo