5 llyfr zombie gorau

Roedd hi'n 90au ac ar fore Sul roedden nhw'n rhyfedd yn byw gyda'i gilydd zombies yr ôl gyda chodwyr cynnar yr offeren gyntaf. Ac ni ddigwyddodd dim, parhaodd pob un ar eu ffordd fel na allent weld ei gilydd (efallai oherwydd nad oes gan bobl grefyddol ymennydd i ddeffro newyn y zombies...)

Yn cellwair o'r neilltu, y peth yw ein bod ni i gyd yn gwybod bod zombies fel arfer yn ymosod. Ac mae gennych chi bopeth i'w golli oni bai eich bod chi'n pwyntio'ch reiffl at eu pen ffycin fel bod eu gwaed du yn ffrwydro i'r awyr. Ac efallai y dyddiau hyn gyda phwynt at apocalypse firaol rydym yn cael ein cynrychioli i raddau mwy fel proffwydoliaeth hunangyflawnol o'r math hwn o ddarllen, ond mae'n rhaid bod gennych obaith mewn meddygaeth, fel Will Smith yn I am a Legend ...

Mor amrwd ac mor hynod ddiddorol. Oherwydd o amgylch cysgod y ffenomen zombie, mae sinema a llenyddiaeth wedi tyfu er gogoniant mwy o derm sydd wedi dod yn uniongyrchol o'r credoau mwyaf tywyll yng Nghanol Affrica. Dehonglydd sef y llyfrau zombie gorau Ymhlith cymaint o opsiynau, mae ganddo bwynt goddrychol diymwad, ond mae hefyd yn ymwneud â hynny, i siffrwd barn.

Gadewch i ni fynd am dro trwy lyfrau neu sagâu gorau'r awduron hynny y mae'n ymddangos bod eu hymennydd wedi cael eu bwyta gan rai bod yn farw yn wael. Mae'r zombie nodweddiadol yn plygu ar ymledu fel firws ar gyfer y dyfodol, trwy ddychymyg gwresog yr adroddwr ar ddyletswydd. Y straeon zombie gorau...

Y 5 llyfr zombie gorau a argymhellir…

Cell gan Stephen King

Gwn y bydd llawer ohonoch yn meddwl bod yna lawer o nofelau gwych a hyd yn oed cyfresi am zombies. Ond byddwch hefyd yn cydnabod bod popeth sy'n cyffwrdd Stephen King, Mae'r Brenin Midas o'r dychymyg tywyllaf yn ei droi'n aur du am ei allu i'n dynwared yn ei blotiau i'r asgwrn ...

Hydref 1: Mae Duw yn y nefoedd, mae'r farchnad stoc ar 10.140, ​​mae'r mwyafrif o hediadau'n cyrraedd mewn pryd, ac mae Clayton Riddell, arlunydd o Maine, bron yn llamu am lawenydd i lawr Boylston Street yn Boston. Mae newydd arwyddo cytundeb i ddarlunio comic a fydd yn caniatáu iddo gefnogi ei deulu gyda'i gelf yn lle gorfod dysgu. Mae eisoes wedi prynu anrheg i'w wraig sy'n dioddef yn hir ac mae'n glir am yr hyn y mae'n mynd i'w roi i'w fab Johnny. Beth am rywbeth i chi'ch hun hefyd?

Mae clai yn synhwyro y bydd pethau'n well, ond mae popeth yn cael ei gynhyrfu'n sydyn: mae dinistr enfawr yn digwydd, a achosir gan ffenomen a fydd yn ddiweddarach yn cael ei galw'n El Pulso, sy'n cael ei atgynhyrchu trwy'r ffôn symudol. O'r holl ffonau symudol. Mae clai, ynghyd ag ychydig o oroeswyr anobeithiol, yn cael ei daflu i oes dywyll, wedi'i amgylchynu gan anhrefn, hecatomb a màs o ddynoliaeth wedi'i ddiraddio i'w gyflwr mwyaf cyntefig. Mae'r nofel hynod ddiddorol, amsugnol a chreulon hon nid yn unig yn gofyn y cwestiwn "Allwch chi fy nghlywed?" Mae hefyd yn ateb, ac mewn ffordd annifyr iawn.

Cell gan Stephen King

Rhyfel Byd Z gan Max Brooks

Pwy oedd yn mynd i ddweud wrth yr hen Mel Brooks da, digrifwr par rhagoriaeth, fod ei fab Max roedd yn mynd i roi ei hun i achos adrodd "bywyd" a gwaith y zombies. Rhywbeth fel eich mab yn gadael Barça fel eich tanysgrifiwr Real Madrid dewisol.

Dim byd gwell na throi o gwmpas y dadleuon nodweddiadol i dynnu sylw at y gwahaniaeth amlwg hwnnw, at yr alwedigaeth chwyldroadol honno. Oherwydd bod llawer wedi'i ysgrifennu am zombies ers amser, gwnaed ffilmiau anfoesol a dirifedi. Y cwestiwn oedd arloesi. Bydd unrhyw ddarllenydd o'r "nofel" hon yn cyfleu i chi'r teimlad hwnnw o anesmwythyd a ddaw yn sgil wynebu rhywbeth mor dywyll â bodolaeth bodau marw gwael o'r syniad o newyddiaduraeth.

Dyma gronicl y trychineb, tystiolaethau'r goroeswyr, adlewyrchiad yr hyn a adawyd ohonom ar ôl yr epidemig gwaethaf a ddifethodd ein gwareiddiad. Y peth yw nad yw'r ffaith o adlewyrchu argraffiadau'r goroeswyr yn y gorffennol yn gadael ystafell am y llonyddwch. Oherwydd yn sicr nid oes unrhyw un yn gwybod eto a allai fod tonnau newydd oddi yno ...

Fe wnaethon ni oroesi'r apocalypse zombie, ac eto faint ohonom sy'n dal i gael ein poeni gan atgofion o'r amseroedd ofnadwy hyn? Rydyn ni wedi trechu'r undead, ond ar ba gost? Ai buddugoliaeth dros dro yn unig ydyw? A yw'r rhywogaeth yn dal i fod mewn perygl o ddiflannu? Wedi'i ddweud trwy leisiau'r rhai a welodd yr arswyd, Rhyfel Byd Z. Dyma'r unig ddogfen sy'n bodoli am y pandemig a oedd ar fin dod â dynoliaeth i ben.

Rhyfel Byd Z.

Apocalypse Z, gan Manel Loureiro

Dim byd i genfigennu at Brooks. Oherwydd bod ei golygfeydd pwerus magnetig rhwng morbid, ataliad a phanig, yn gwneud i'r drioleg ddechrau gyda'r nofel hon yn fydysawd ymreolaethol gyfan o goncwest zombie ein planed o'r hyn a ystyriodd y Rhufeiniaid unwaith, yma deellir, fel diwedd y byd, Ddim yn teras ynghyd â ultra mewn geiriau eraill, Galicia ...

Rhywle yn y Cawcasws mae grŵp o wrthryfelwyr yn ymosod ar gyfleuster milwrol ac yn rhyddhau afiechyd sy'n lledaenu'n ddidrugaredd ar draws y blaned yn ddamweiniol. Mae'r rhai sydd wedi'u heintio gan y firws yn marw, ond dim ond mewn ymddangosiad, oherwydd ar ôl ychydig oriau maen nhw'n dod yn ôl yn fyw ac yn sboncio ar bobl sy'n rhydd o heintiad a symudir gan ymddygiad ymosodol anhysbys a diderfyn.

Mae'r prif gymeriad, cyfreithiwr ifanc sy'n byw mewn tref fach, yn gwylio'r newyddion yn diferu mewn syndod nes i'r pla dirgel hwnnw gyrraedd ei ddrws. O'r eiliad honno ymlaen, ei unig amcan fydd ceisio goroesi, gan groesi'r diriogaeth yr arferai ei hadnabod fel Galicia, ond sydd bellach wedi'i thrawsnewid yn uffern ar y ddaear.

Apocalypse z

Rwy'n chwedl

Heb siarad yn glir am zombies, mae gan y mater yr un mympwy o gig marw ac mae ei senograffeg yn cyd-fynd â syniad yr apocalyptaidd (gyda llaw roeddwn i wrth ddrws yr adeilad lle roedd Will Smith wedi'i gyfyngu mewn hanner ffilm). Felly mae nofel Richar Matheson hefyd yn mynd i mewn i'r bydysawd zombie i mi.

Y tu hwnt i ffilm wych fel adloniant ond heb holl ddatblygiad y nofel, mae'r nofel yn rhoi llawer mwy i ni. Oherwydd y gwir yw bod darllen bywyd a gwaith Robert Neville, goroeswr olaf y trychineb bacteriolegol a wnaeth ein gwareiddiad yn fyd cymysg o zombies a fampirod, yn llawer mwy annifyr wrth ei ddarllen nag wrth edrych arno wedi'i addasu.

Y gwarchae y mae Robert yn destun iddo nos ar ôl nos, trodd ei wibdeithiau i'r byd hwnnw yn fersiwn sinistr o'r hyn ydoedd, y gwrthdaro i fywyd a marwolaeth, y risgiau a'r gobaith olaf ... llyfr na allwch roi'r gorau i'w ddarllen.

Rwy'n chwedl

Parth Un, gan Colson Whitehead

Ffordd dda i lain zombie sefyll allan ymhlith llawer o rai eraill yw, fel ar sawl achlysur, cyfrannu rhywbeth gwahanol, dianc rhag fformat datrysiad eithafol haint - brwydr.

Yn achos hyn llyfr Parth Un rydych chi'n cael y pwynt braw hwnnw i sesno'r plot gyda'r oerfel ofn hwnnw. Ond hefyd, yn y pethau annisgwyl darllen, dirgelion, rhagwelir troellau. Mae math o bregeth ddu yn cyd-fynd â ni wrth inni symud trwy Manhattan gyda Mark Spitz a'i frigâd.

Mewn achosion eithafol, mae gwerth bywyd yn gymharol iawn. Mae'r cyfan yn dibynnu a ydych chi wedi'ch heintio ai peidio. Yr hyn y mae'n ei olygu yw dileu'r drwg sy'n dyheu am gymryd drosodd y rhywogaeth gyfan gyda chwythiad bacteria. Hyd yn hyn y peth nodweddiadol yn y straeon hyn am heintiau a'r meirw byw.

Parth Un yw'r uwchganolbwynt, bulwark amddiffynnol drygioni, mam-gell y pandemig a ddiogelir gan ei zombies fel morgrug ystyfnig. Yr hyn y gellir ei guddio mae yna rywbeth na allai Spitz a'i bobl erioed fod wedi'i ddychmygu.

A dyna lle mae'r stori'n synnu ac yn cyfareddu, lle rydych chi'n ddiolchgar am ymgolli mewn un stori zombie arall sy'n dod yn stori zombie unigryw. Mae'n rhaid i'r pwynt torri gyda chymaint o nofelau a ffilmiau blaenorol ymwneud â math o ddelweddu dwbl o hanes.

Gall yr hyn sy'n digwydd ar strydoedd Manhattan a'r hyn y mae'r zombies, wedi'i droi'n symbolau, ddod i olygu mewn cymdeithas ddefnyddwyr ac anffurfio i raddau helaeth ar egwyddorion a realiti. Efallai ei fod yn swnio'n drosgynnol, ond mae rhywbeth o'r dull cymdeithasegol hwn rhwng y meirw byw a'r rhai sy'n gyfrifol am wneud iddo ddiflannu ...

Parth Un, gan Colson Whitehead

1 sylw ar "Y 5 llyfr zombie gorau"

  1. Mae'n anodd dod o hyd i nofel sombi nad yw'n ddifyr ar y gorau. O'r genre, roeddwn yn hoff iawn o Cell, gyda llawer o rythm ac, yn fwy diweddar, Zombie Republic, dystopia lle mae'r Ail Weriniaeth yn ennill y Rhyfel Cartref ac yna mae holocost niwclear

    ateb

Gadael sylw

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

gwall: Dim copïo