3 llyfr Clive Barker gorau

Mae'r genre arswyd mewn llenyddiaeth wedi colli stêm yn ystod y degawdau diwethaf, o leiaf o ran awduron sy'n ymroddedig i achos ein dychryn ar bapur yn unig. Felly Barciwr clive yn ymddangos fel un o bropiau mawr olaf y genre. Peidiwch â drysu â JD Barker, awdur diddorol arall ond yn canolbwyntio mwy ar ataliad na braw pur.

Y blas ar gyfer darllen yn allwedd terfysgaeth nid ei fod wedi diflannu. Mae'n drawsnewidiad o straeon tuag at agweddau a ategir gan wefrwyr neu leiniau du sy'n mewnforio'r dosau arswyd angenrheidiol, o'r bod dynol ominous.

Ac felly mecaneg yr wythdegau a ddaeth â nofelau arswyd Stephen King yn ymddangos wedi blino'n lân fel fformiwla. Sgriptiau annibynnol yw'r rhai sy'n parhau i fwydo'r straeon gorest ar y sgrin fawr (oherwydd ie, ar lefel y sinema, nid yw terfysgaeth byth yn marw).

Ond roedd yn rhaid i rywun fod â gofal am gadw'r etifeddiaeth o Edgar Allan Poe. Roedd yn rhaid i rai awdur (y tu hwnt i Barker hefyd gysegru ei hun i sinema, gemau fideo neu gomics) barhau i feddwl yn gyntaf am stori fel stori neu nofel syml i ddychryn darllenwyr â hi. A dyna, heb amheuaeth, yw Clive Barker.

3 Nofel a Argymhellir Gorau Clive Barker

Hellraiser

Mae anffurfiad y dynol yn fath o ailadrodd yr eicon Dorian Gray a berir gan a Oscar Wilde Hefyd connoisseur y drysfeydd iasol.

Mae'n amlwg, dim i'w wneud rhwng Hellraiser a Dorian Gray o ran y plot. Ond wrth ddadansoddi'r gymhariaeth rydyn ni bob amser yn sgertio uffernoedd y dynol, lle mae euogrwydd, ofn a theimladau gwaethaf yn ail-gynhesu'r gydwybod i ddeffro angenfilod amlwg fel uffernwr o flaen eraill mwy achlysurol fel Mr Hyde neu'r Dorian Gray alegorïaidd. Mae chwalu cydbwysedd dynol yn arwain at ddeffroad agweddau israddol y mae Dante ei hun yn adnabyddus. Felly, chi'n gweld, rwyf wedi cadarnhau ymhellach natur y demonig hwn yn cael ei alw'n hellraiser.

A chan wybod beth yw pwrpas yr holl ofn hwn mewn llenyddiaeth, mae'n sicr yn eich dychryn hyd yn oed yn fwy. Oherwydd, yn ddwfn, mae eich enaid ynddo ... Gallwch ddod o hyd i rifyn diwygiedig newydd i lawr yma.

Cliciwch y llyfr

Cabal

Fe soniom ni cyn edrych ar Mr Hyde, bod hynny'n symbol o ddeuoliaeth y bod dynol, yr agwedd ddwbl, goleuni a thywyllwch, yn ddilys hyd yn oed yn y bersonoliaeth fwyaf dyngarol mae'n debyg.

Mae Aaron Boone yn lladd, yn meddwl ei fod yn ei wneud mewn breuddwydion, dim ond ynddynt. Ond y gwir amdani yw bod Aaron yn cymryd gofal da iawn o ddatgysylltu ei feddwl i oroesi. Hyd nes efallai bod yr ochr ddrwg yn gorffen trechu'r hyn nad oes gan ddyn da ynddo. Oherwydd bod darganfyddiad heinous ei ochr droseddol yn cyflawni Aaron Boone i anobaith.

Fel dyn sy'n ymroi i alcohol neu'n cloi ei hun adref mewn ofn ei hun, mae Aaron yn arwain ei hun o dan y ddaear, dros gyrff eraill sydd wedi'u claddu sy'n ymddangos fel pe baent yn gromen i angenfilod Midian. Ar ei daith sinistr o wallgofrwydd a gwawd, dilynir Aaron Boone gan ei gariad Lori. Ac efallai pan fydd popeth ar goll, pan fydd Boone wedi ildio i'r cysgodion heb ryddhad, efallai ei fod yn gwybod iddo gael ei dwyllo, bod rhywun wedi meddiannu ei freuddwydion i wneud iddo gredu mai ef oedd y llofrudd heb fod yn un.

Cliciwch y llyfr

Llyfrau gwaed

Caledwyd Barker mewn byd o'r stori arswyd a amlhaodd lawer yn yr 80au, a roddwyd yn fawr iawn i'r math hwn o straeon cryno am yr ominous. Efallai fel etifeddiaeth gan Hitchcock ..., y pwynt yw bod Barker yn un o'r rhai a aeth i mewn i faes newydd y stori dywyll ynghyd â phob math o agweddau penodol yn y rhywiol neu'r treisgar.

Yn y gyfrol ddiweddar hon ac mewn eraill sy'n ategu bron holl gynhyrchiad stori fer y Barker cyntaf, rydyn ni'n dod o hyd i ofn ar bob ffrynt. Seicopathiaid afiach, dyheadau eithafol, casinebau sy'n gallu gwneud unrhyw beth ... ond hefyd gyflwyniadau i fydoedd tywyll a gwych a chysylltiadau â dimensiynau dychrynllyd eraill. Gwaed, perfedd, erchyllterau oddi yma ac acw sydd bob amser yn eich gorfodi i edrych o dan y gwely neu fynd trwy gyntedd eich tŷ yn glynu'ch cefn i'r wal.

Cliciwch y llyfr

1 sylw ar «3 llyfr Clive Barker gorau»

Gadael sylw

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.