3 llyfr gorau Edgar Allan Poe

Mewn rhai awduron dydych chi byth yn gwybod ble mae realiti yn gorffen a chwedl yn dechrau. Edgar Allan Poe yw'r awdur melltigedig par rhagoriaeth. Melltigedig nid yn ystyr snobyddlyd y term ar hyn o bryd ond yn hytrach mewn ystyr ddwfn o rheolodd ei enaid gan uffernoedd trwy alcohol ac wallgofrwydd.

Ond ... beth fyddai llenyddiaeth heb ei dylanwad? Mae Uffern yn ofod creadigol hynod ddiddorol y byddai Poe a llawer o awduron eraill yn aml yn disgyn iddo am ysbrydoliaeth, gan adael rhwygiadau o groen a darnau o'u henaid gyda phob chwilota newydd.

Ac mae'r canlyniadau yno ... cerddi, straeon, straeon. Oeri teimladau rhwng rhithdybiau a theimladau o fyd treisgar, ymosodol, yn llechu i bob calon sensitif. Y tywyllwch gyda addurn y breuddwydiol a'r gwallgof, telynegiaeth ffidil a lleisiau y tu allan i diwn o'r tu hwnt i'r bedd sy'n deffro adleisiau obsesiynol. Marwolaeth wedi'i guddio fel pennill neu ryddiaith, gan ddawnsio ei charnifal yn nychymyg y darllenydd craff.

A da crynhoad o'r gorau o Poe, meistr terfysgol, gallwn ddod o hyd iddo yn yr achos gwych hwn i gariadon yr athrylith hwn:

Achos - POE Tales

Nid wyf yn mynd i ddarganfod Poe ar y pwynt hwn, ond, rhwng y crynhoad uchod a rhai eraill sydd allan yna, rydw i'n mynd i feiddio cynnig fy ...

3 llyfr gorau Edgar Allan Poe

Straeon comig

Rwy'n cadw copi o'r cyfansoddiad hwn o straeon Poe fel aur ar frethyn. Gallwch chi gofio delweddau sinistr o hyd. Cinio moethus o gymeriadau darluniadol o farw, i gyd yn gwenu ac yn mwynhau noson yn frith o dragwyddoldeb, reit yn y gofod hwnnw lle gall y byw yr ochr arall glywed, rhwng breuddwydion, eu cynnwrf ...

Mae'r gwaith hwn yn grwpio straeon amrywiol gan Edgar Allan Poe gyda thema unigryw: hiwmor a dychan. Maent yn gyfystyr â sampl o'r gwaith a gynhyrchwyd gan yr athrylith poenydiol hwn a oedd, yn ei fodolaeth fer, yn grewr gweithiau rhyfedd, cymhleth a ffrwythlon.

Ysgrifennwyd y straeon, y chwedlau, y straeon yn y llyfr hwn mewn tawelwch ysbeidiol rhwng ei oleuedigaeth a'i ing. Casgliad o nosweithiau di-gwsg yng nghwmni cymeriadau anwybodus.

Straeon comig gan Edgar Allan Poe

Y Drioleg Dupin

Llyfr a argymhellir yn gryf i ymchwilio i'r straeon ditectif hynny mor arbennig o Poe. Rhwng y macabre a'r sinistr, mae Auguste Dupin yn symud ymlaen i ddatrys yr achosion hynny o'r isfyd yr oedd yr awdur yn eu hadnabod cystal.

Mae Dupin yn gwneud ei ffordd trwy feddyliau drygionus sy'n gallu amddiffyn drwg i'w raddau uchaf. Wedi'i ddisgrifio gan Matthew Pearl, awdur The Shadow of Poe, fel "ymchwilydd ecsentrig a disglair", a chan Arthur Conan Doyle fel "y ditectif gorau mewn ffuglen," mae C. Auguste Dupin yn un o gymeriadau enwocaf llenyddiaeth y byd. .

Mae trioleg Dupin yn cynnwys yr unig dair stori sy'n serennu Dupin, tair stori anarferol yng nghynhyrchiad llenyddol Edgar Allan Poe. Yn "The Murders of the Rue Morgue", "The Mystery of Marie Rogêt" a "The Stolen Letter", mae'r ymchwilydd craff a wasanaethodd fel model ar gyfer Sherlock Holmes a Hercule Poirot yn dangos ei ddeallusrwydd diddwythol gwych. Arddangosfa o dalent sy'n caffael ei ddimensiwn llawn yn y cyfieithiad rhagorol gan Julio Cortázar.

Y DIRGELION DUPIN

Straeon Macabre

Y macabre fel dyrchafiad sinistr o farwolaeth. Dyna'r syniad y mae dychmygol Poe yn ei gyflwyno i ddatgelu, yn y detholiad hwn o straeon, harddwch tywyll y sinistr, o'r gwallgofrwydd sy'n gallu canfod llewyrch o ddrwgdeimlad, absenoldeb ac edifeirwch mewn marwolaeth a llofruddiaeth.

I gyd-fynd â'r straeon swynol, sy'n cael eu cyfieithu gan Julio Cortázar, mae lluniau ysblennydd gan Benjamin Lacombe. Mae'r rhifyn unigryw hwn hefyd yn cynnwys testun gan Baudelaire ar fywyd a gwaith Poe. Mae'n cynnwys y straeon Berenice, The Black Cat, The Fairy Island, The Tell-Tale Heart, The Fall of the House of Usher, The Oval Portrait, Morella a Ligeia.

Gadael sylw

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

gwall: Dim copïo