3 Nofel Hanesyddol Orau Ken Follett

Ar y pryd ysgrifennais fy nghofnod ar y llyfrau gorau gan Ken Follett. A'r gwir yw fy mod, gyda'm chwaeth at fyned yn groes i'r presennol, wedi darfod i mi osod tri chynllwyn mawrion a ddarfu i'r olwg gyffredinol ar weithiau mwyaf adnabyddus y llenor Cymreig mawr yn y cyfnod diweddar. Ond gyda'r…

Parhewch i ddarllen

Y 3 llyfr gorau o Ildefonso Falcones

ysgrifennwr-ildefonso-hebogau

Dylid bob amser ystyried y maxims a'r brawddegau poblogaidd fel rhywbeth dangosol, ar ba bynnag agwedd y maent yn berthnasol. Rwy'n dweud hyn oherwydd byddai'r hyn sy'n anoddach i'w gynnal na'i gyrraedd yn gwasanaethu achos Ildefonso Falcones. Cyrhaeddodd, cyrraedd y copa ac, er gwaethaf yr anhawster o gynnal sylw ...

Parhewch i ddarllen

5 llyfr gorau gan Matilde Asensi

Llyfrau Matilde Asensi

Yr awdur par rhagoriaeth par yn Sbaen yw Matilde Asensi. Lleisiau newydd a phwerus fel yna Dolores Redondo Maent yn agosáu at y gofod anrhydeddus hwn gan awdur Alicante, ond mae ganddynt ffordd bell i fynd i'w chyrraedd o hyd. Yn ei yrfa hir, ei grefft a'i nifer o ddarllenwyr ...

Parhewch i ddarllen

3 llyfr Robert Graves gorau

Llyfrau Robert Graves

O ganlyniad i ddarllen y llyfr The Sixteen Trees of the Somme, gan Larss Mytting, fe wnes i ennyn cyfranogiad y mawr Robert Graves yn y frwydr a ddigwyddodd yn y rhanbarth Ffrengig hwnnw o'r Somme, lle bu farw mwy na miliwn o filwyr ac i mewn sy'n berchen ar…

Parhewch i ddarllen

3 llyfr gorau Javier Negrete

Llyfrau Javier Negrete

Mae ysgrifennu gyda gwybodaeth o'r ffeithiau am agweddau sydd bob amser yn achosi edmygedd ymhlith darllenwyr, fel sy'n wir am y genre ffuglen hanesyddol, eisoes yn rhoi pwynt o awdurdod a diddyledrwydd ar fater y naratif. Ac y mae Javier Negrete, a raddiodd mewn Athroniaeth Glasurol, yn manteisio ar ei ...

Parhewch i ddarllen

3 llyfr gorau gan Bernard Cornwell

Llyfrau gan Bernard Cornwell

Amddifad o'r ddau riant o oedran ifanc iawn, gellir dweud mai Bernard Cornwell yw prototeip awdur hunan-wneud. Er ei fod yn ystyriaeth fwy ymarferol na rhamantus. Y gwir yw iddo ddod yn awdur allan o reidrwydd unwaith iddo symud i'r Unol Daleithiau, gan ymddiried yn ei dynged ...

Parhewch i ddarllen

3 llyfr Hilary Mantel gorau

lliain bwrdd hilary-hilary

Ar ôl dechreuadau llenyddol petrusgar rhwng genres mor wahanol â ffuglen hanesyddol a'r genre rhamantus cyfredol (y math hwnnw o naratifau pinc), mae Hilary Mantel eisoes yn awdur cyfunol yr hanesyddol. O dan ymbarél y genre hwn, mae wedi gallu ennill dwy wobr ar ddau achlysur ...

Parhewch i ddarllen

3 llyfr gorau Santiago Posteguillo

Llyfrau gan Santiago Posteguillo

Mae'n debyg mai'r awdur Sbaeneg mwyaf gwreiddiol o nofelau hanesyddol yw Santiago Posteguillo. Yn ei lyfrau rydym yn dod o hyd i naratif hanesyddol pur ond gallwn hefyd fwynhau cynnig sy'n mynd y tu hwnt i ffeithiau hanesyddol i ymchwilio i hanes meddwl neu gelf neu lenyddiaeth. Y gwreiddioldeb…

Parhewch i ddarllen

3 llyfr gorau gan José Luis Corral

Llyfrau gan Jose Luis Corral

Pan fydd hanesydd yn penderfynu ysgrifennu nofel hanesyddol, mae'r dadleuon yn saethu i fyny i anfeidredd. Dyma achos José Luis Corral, awdur o Aragoneg sy'n cysegru ei hun yn ddwys i'r genre o ffuglen hanesyddol, gan ei newid gyda chyhoeddiadau o natur addysgiadol yn unig fel ysgolhaig da yn ei ardal. Amgylchedd …

Parhewch i ddarllen

3 llyfr gorau gan Umberto Eco

Llyfrau Umberto Eco

Dim ond semiolegydd parhaus all ysgrifennu dwy nofel fel Pendulum Foucault neu The Island of the Day Before a pheidio â difetha yn yr ymgais. Roedd Umberto Eco yn gwybod cymaint am gyfathrebu a symbolau yn hanes dynoliaeth, nes iddo ollwng doethineb ym mhobman yn y ddau hyn ...

Parhewch i ddarllen

Rhieni Pell, gan Marina Jarre

Nofel Y Rhieni Pell

Roedd yna amser pan oedd Ewrop yn fyd anghyfforddus i gael ei eni, lle daeth plant i'r byd yng nghanol hiraeth, dadwreiddio, dieithrio a hyd yn oed ofn eu rhieni. Heddiw mae'r mater wedi symud i rannau eraill o'r blaned. Y cwestiwn yw cymryd y farn honno ...

Parhewch i ddarllen

gwall: Dim copïo