Rhieni Pell, gan Marina Jarre

Nofel Y Rhieni Pell

Roedd yna amser pan oedd Ewrop yn fyd anghyfforddus i gael ei eni, lle daeth plant i'r byd yng nghanol hiraeth, dadwreiddio, dieithrio a hyd yn oed ofn eu rhieni. Heddiw mae'r mater wedi symud i rannau eraill o'r blaned. Y cwestiwn yw cymryd y farn honno ...

darllenwch fwy

Hildegarda, gan Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Mae personoliaeth Hildegarda yn ein cyflwyno i ofod niwlog y chwedl. Dim ond yno y gall chwedlau seintiau a gwrachod fyw gyda'r un perthnasedd yn ein dyddiau ni. Oherwydd heddiw mae gan wyrth i adfer dyn dall yr un twyll â swyn sy'n gallu ...

darllenwch fwy

Deddf Wolves, gan Stefano de Bellis

Bydd i fyny i Luperca, y blaidd caredig a sugno Romulus a Remus. Y pwynt yw bod y chwedl anadferadwy yn cyd-fynd yn berffaith â rhan o weledigaeth yr Ymerodraeth Rufeinig fel diwylliant anhyblyg ond trefnus, gyda greddf ar gyfer goroesi a hyd yn oed parhad. Oherwydd nad oedd gwareiddiad arall ...

darllenwch fwy

Y 3 llyfr gorau gan Luis Zueco

Cyfarfûm â Luis Zueco ar dorrid a Zaragoza 23 Ebrill ychydig flynyddoedd yn ôl. Darllenwyr pendro a basiwyd gan Paseo Independencia ymhlith cymaint o lyfrau a arddangoswyd ar y diwrnod pelydrol hwnnw Dydd San Siôr. Gofynnodd rhai am lofnodi trylwyredd tra bod eraill yn arsylwi o'r ochr arall rhag ofn ...

darllenwch fwy

Un diwrnod byddaf yn cyrraedd Sagres, gan Nélida Piñón

Fel bob amser, llenyddiaeth i achub Hanes. Ni fyddai unrhyw beth o ddysgu am ein gorffennol heb y sgrinio llenyddiaeth angenrheidiol. Oherwydd bod ffuglen hanesyddol yn mynd y tu hwnt i'r croniclau sy'n sail i'r digwyddiadau a'u dyddiadau ar gyfer credinwyr defosiynol yn y swyddogoldeb. Mae Nélida Piñón yn cynnig i ni ...

darllenwch fwy

Violet, gan Isabel Allende

Yn nwylo awdur fel Isabel Allende, mae hanes yn cyflawni'r gwaith hwn o fynd at orffennol sy'n llawn dysgeidiaeth. P'un a yw'r dysgeidiaethau hynny'n ddilys ai peidio, oherwydd wrth ailadrodd camgymeriadau rydym yn ailgyfrifiadol effeithlon. Ond hei ... Mae rhywbeth tebyg yn digwydd gydag unrhyw adroddwr ffuglen hanesyddol. Oherwydd bod llawer o ddarllenwyr ...

darllenwch fwy

Madonna mewn Côt Ffwr gan Sabahattin Ali

Twrci yw darganfyddiad gwych y gyfres pasty o'r cyfnod diweddar. Mae melodramâu De America wedi ildio i straeon bob dydd am y Twrci mwyaf Ewropeaidd. Nid bod y nofel hon yn mynd o gwmpas, ond mae rhywbeth ysbrydoledig am y plot. Amser gwahanol arall ond cyfyng-gyngor tebyg ...

darllenwch fwy

Deffroad Heresy, gan Robert Harris

Daw amser bob amser pan fydd pob adroddwr ffuglen hanesyddol yn mynd i'r afael â'r ffilm gyffro gyfredol gyda'i ataliad ychwanegol oherwydd lleoliad tywyll amseroedd anghysbell. Nid oedd Robert Harris yn mynd i fod yn eithriad. Mewn cymdeithas lle mae ffydd a dogma wedi gwahardd y ...

darllenwch fwy

gwall: Dim copïo