The Green Haze, gan Gonzalo Giner

Y ddrysfa werdd

Yn llyfryddiaeth Gonzalo Giner rydym yn mwynhau un o'r ffugiadau hanesyddol mwyaf cyfareddol ar y sîn genedlaethol. Oherwydd bod chwilio am ddadleuon naratif awgrymog bob amser yn drech na'r lleoliad, sydd eisoes wedi'u dogfennu'n berffaith. Ar yr achlysur hwn, fel sy'n digwydd yn aml yn esblygiad naratif Gonzalo Giner, mae'r ...

darllenwch fwy

3 llyfr gorau gan Gonzalo Giner

Yn ddiweddar, yn y cofnod a gysegrwyd i'r awdur José Calvo Poyato, gwnaethom gyfeirio at y casuistry amrywiol sy'n arwain y crud neu'r awdur efail i ddewis ffuglen hanesyddol fel cefndir hanfodol ei lyfryddiaeth. Mae'n wir bod y streak greadigol yn y genre hwn ar sawl achlysur ...

darllenwch fwy

Ffenestri'r Nefoedd, gan Gonzalo Giner

Mae nofelau hanesyddol yn fwy awgrymog i'r graddau eu bod yn canolbwyntio ar gymeriadau wedi'u tynnu o intrahistory dilys, y tu hwnt i frenhinoedd, uchelwyr, arglwyddi ac eraill. Ac mae'r nofel hon The Windows of Heaven yn ymylu ar y duedd honno i ddweud beth oeddem ni trwy brofiadau ffuglennol cymeriadau ...

darllenwch fwy