Y Llusern Fawr, gan Maria Konnikova

Llyfr y Llusernau Mawr

Yn awdur cyn iddi fod yn chwaraewr pocer, daeth María Konnikova i'r gêm o gemau cardiau o ysgogiad pob adroddwr sydd am fynd at senario naratif newydd i amsugno'r cyd-destun. Rydym yn ychwanegu at y mater ei ddoethuriaeth mewn seicoleg ac rydym yn dod o hyd i fersiwn soffistigedig o'r Pelayo ...

darllenwch fwy

Ar Amser a Dŵr, gan Andri Snaer Magnason

Ei bod yn hanfodol wynebu ffordd arall o fyw yn y blaned hon, nid oes amheuaeth. Mae ein taith trwy'r byd wedi'i nodi gan dirnodau mor arwyddluniol gan eu bod yn ansylweddol os ydym yn arsylwi cywerthedd ein hamser â'r cosmos. Mor amherthnasol ac mor alluog i newid popeth. Bydd y Ddaear yn ein goroesi a byddwn yn ...

darllenwch fwy

Sut i Osgoi Trychineb Hinsawdd, gan Bill Gates

Nid yw'r newyddion wedi bod yn gwastatáu ers amser maith, nid hyd yn oed yn yr adran chwaraeon (yn enwedig i gefnogwr Real Zaragoza). Ac, jôcs o'r neilltu, mater globaleiddio, newid yn yr hinsawdd a wadwyd gan gefnder gwyddonol Rajoy, ac mae hyn yn hapus yn treiglo coronafirws ...

darllenwch fwy

Allfydol, gan Avi Loeb

Y teitl llawn yw "Allfydol: Dynoliaeth ar arwydd cyntaf bywyd deallus y tu hwnt i'r Ddaear" a rhaid ei ddarllen o leiaf ddwywaith i dybio arwyddocâd honiad o'r fath. Ar ôl cannoedd o nofelau, ffilmiau, cyffuriau seicotropig a chyfrinachau gorau NASA, mae'n ymddangos bod ...

darllenwch fwy

Y Bygythiad Marwaf, gan Michael T. Osterholm

Y llyfr proffwydol a rybuddiodd gyntaf yn erbyn argyfwng coronafirws. Roedd y llyfr hwn, a ysgrifennwyd gan un o arbenigwyr blaenllaw'r byd mewn epidemioleg, yn rhagweld cam wrth gam y pandemig sy'n taro'r blaned. Mae'r rhifyn wedi'i ddiweddaru hwn yn cynnwys prologue lle mae argyfwng y ...

darllenwch fwy

Mathemateg a Gamblo, gan John Haigh

Mae mathemateg ac, yn benodol, ystadegau, wedi bod yn ddau o'r pynciau sydd wedi achosi'r cur pen mwyaf mewn myfyrwyr erioed, ond maen nhw'n ddisgyblaethau sylfaenol ar gyfer gwneud penderfyniadau. Nid yw'r bod dynol yn rhywogaeth sy'n ddawnus iawn ar gyfer dadansoddi ...

darllenwch fwy

gwall: Dim copïo