3 llyfr gorau gan Charles Perrault

1628 - 1703… Pan feddyliwn am y stori fel elfen lenyddol, rydym bob amser yn ystyried dwy agwedd sylfaenol i waddoli'r math hwn o naratif gyda'r gweddillion a roddir yn draddodiadol gan yr alegorïaidd neu'r gwych. Yn y lle cyntaf rydym yn tynnu sylw at y dychymyg sy'n angenrheidiol i swyno plant ac nid plant mor ifanc ac yn ail rydym yn gwerthfawrogi'r moesol canlyniadol sy'n dod i ben gan roi pwynt o bwys wrth ddarllen rhesymeg, rheswm neu werthoedd dynol.

Charles Perrault roedd yn gallu llunio llawer o'r straeon eiconig hynny ar gyfer holl blentyndod y byd erioed. Mae hyn yn wir cymaint fel y gallwn ddod o hyd i lu o ailgyhoeddiadau, yn ogystal ag addasiadau i unrhyw un o'r celfyddydau, yn bennaf y rhai sy'n deillio o sinema a darlunio.

Ond mae'n deg cyfaddef nad adrodd straeon byrion yn unig oedd Perrault. Er clod iddo, gallwn hefyd ddod o hyd i rai gweithiau a chomedïau na lwyddodd mewn unrhyw achos ac nad ydynt wedi rhagori hyd heddiw.

Felly, efallai heb ei fwriadu o gwbl, gan fod yn rhaid cofio bod ei gasgliad cyntaf o straeon wedi ei arwyddo fel ei fab ifanc, enillodd Perrault enwogrwydd gyda'r holl straeon hynny wedi'u trwytho â ffantasi ond hefyd wedi'u cynysgaeddu ag amgylcheddau realistig o ran cynrychiolaeth cyd-destunau. cymdeithasol, bob amser gyda cheinder a ddaeth i ben i fod ar frig straeon byrion y byd.

Y 3 llyfr gorau gan Charles Perrault

Riquete yr un gyda'r pompadour

Siawns nad oeddech chi'n disgwyl imi ddechrau'r safle gyda Little Red Riding Hood, gyda Beauty and the Beast, gyda Thumbelina neu gyda Puss in Boots.

Ond y cwestiwn yw ailddarganfod straeon gwych newydd o'r un ansawdd a'u hadfer i'r achos gan yr awdur o'r dychymyg poblogaidd. Ond y Riquete el del pompadour, y mae llawer o fersiynau wedi'u gwneud ohonynt hefyd, megis yr olaf gan Amèlie Nothomb, yn wahoddiad i'r stori lle mae creulondeb yn cael ei adrodd, am orbrisio'r ddelwedd o flaen galluoedd dynol.

Rhag ofn nad oeddem yn gwybod o hyd, unwaith y bydd talent yn goresgyn delwedd anffafriol bosibl, dim ond hyn all lwyddo mewn bywyd llawn yn y pen draw ...

Cliciwch y llyfr

Croen asyn

Stori unigol a achosodd gynnwrf cymdeithasol ar y pryd. Os oedd yn gwestiwn o gyflwyno chwedl, byddai'n cael ei ystyried yn grotesg yn y pen draw.

Os oedd yn gwestiwn o ddarparu moesol, yn y pen draw, ystyrid ei fod yn tanseilio unrhyw fwriad moesol. Ac roedd brenin a oedd ag asyn a oedd yn cynhyrchu aur o bopeth roedd yn ei fwyta.

Ac eto llwyddodd y brenin hwnnw, a gollodd ei reswm, i ddihysbyddu ei wythïen i fodloni honiadau ei wallgofrwydd. Mae ei ferch, a drodd yn ddioddefwr hanes, yn dianc o grafangau ei thad ei hun, wedi troi’n wallgofddyn diegwyddor.

Math o adolygiad o The Goose that Laid the Golden Eggs gan Aesop, ond gydag ewyllys drawsrywiol benodol.

Cliciwch y llyfr

Barf Glas

Na, nid stori môr-leidr yw hon. Dyn cyfoethog iawn oedd Bluebeard, gyda llawer o eiddo ac eiddo mawr. Ei unig ddiffyg oedd bod barf las wedi troi’n watwar ac fe wnaeth hynny iddo gronni gwaradwyddiadau benywaidd yn ei honiadau gwneud cariad.

Rhwng y rhyfedd a'r doniol, fel math o gyfiawnhad o'r rhyfedd, mae'r ecsentrig a minnau'n ei wahaniaethu. Ni eilliodd y dyn gyda’r farf las erioed ac yn sicr fe wnaeth hynny y math mwyaf dilys a thryloyw a oedd, er gwaethaf hyn, yn ennyn cerydd pawb.

Cliciwch y llyfr

1 sylw ar «3 llyfr gorau gan Charles Perrault»

Gadael sylw

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.