3 llyfr gorau gan Dashiell Hammett

Yn ddiweddar daeth allan a cyfrol lawn iawn, a phob yn un o Dashiell hammett bydd hynny'n swyno'r holl ddarllenwyr a ddarganfuodd yn yr awdur Americanaidd yn y ysgrifennwr gwych o'r genre noir mwyaf gwreiddiol, yr un a ddaeth i'r amlwg o lenyddiaeth boblogaidd a danfoniadau ffansin i drawsnewid trawsnewid subgenre yn rhyw ddu dorfol.

Mae'n deg dyfynnu eraill fel Raymond Chandler. Yn y diwedd, cododd pob un o'u gwasgnod creadigol a'u harddull y genre a oedd fwyaf disenchant gyda'r freuddwyd Americanaidd ffyniannus mewn llenyddiaeth gyfalaf gyda miliynau o ddarllenwyr ledled y byd. Mae'r nant yn parhau hyd heddiw, gan gyrraedd lefel y genre sy'n gwerthu orau ers degawdau a degawdau.

Yr hyn sy'n amlwg yw hynny Hammett oedd yr arloeswr. Roedd ei nofel gyntaf a gyhoeddwyd ym 1929, yn 34 oed, eisoes yn tynnu sylw at y duedd honno a ddatgysylltodd â genre puraf yr heddlu, gyda therfynau wedi'u diffinio'n dda rhwng da a drwg, i fynd i'r afael â lleiniau mwy amwys a dryslyd, gyda chythreuliaid yn ymosod ar gymeriadau. yn benodol, eu trawma a'u beiau ac sydd weithiau'n ymddangos yn ildio i ddrwg, fel Iesu Grist newydd yn derbyn temtasiynau'r diafol.

Efallai, yn y cymeriadau gwrthgyferbyniol a mwy trugarog hynny, sydd â swyddogaeth ymchwilio ond a oedd yn gallu pasio trwy'r gymdeithas fwyaf sordid, eu bod wedi dal darllenwyr yn gyntaf yn y rhai wedi'u berwi'n galed ac yn ddiweddarach mewn nofelau a adroddwyd yn fanylach ond a gadwodd y deialogau a golygfeydd penodol o drais a rhyw.

Gwasanaethwyd y morbid yn y llenyddol am y tro cyntaf mewn llenyddiaeth. Y blas hwnnw ar gyfer y macabre, ar gyfer ochr dywyll y bod dynol, a oedd yn edrych i mewn i'r affwys yn tybio math o gatharsis llenyddol a dreiddiodd feirniaid a darllenwyr.

Bydd y genre du bob amser mewn dyled i Hammett, yr awdur cyntaf a oedd yn gallu adrodd am gysgodion y bod dynol mewn cymdeithas ac a ddaeth o hyd i'r magwrfa berffaith yng nghanol argyfwng y 30au yn yr Unol Daleithiau a ledled y byd. Nid oedd ei ymroddiad i lenyddiaeth yn gysegriad llwyr. Mewn gwirionedd, prin y treuliwyd degawd mewn bywyd wedi'i wasgu i'r eithaf. Mae'n debyg ichi roi'r gorau i ysgrifennu pan ddaliodd gweddill pethau mewn bywyd eich sylw gyda mwy o ddwyster.

3 Nofel a Argymhellir Gan Dashiell Hammett

Yr Hebog Malta

Rydym yn dod o hyd i ail nofel Hammett, gwaith lle mae stori o wrthgyferbyniadau pegynol wedi'i chyfansoddi. Squalor yn erbyn delfrydoli.

Roedd yn ymddangos bod Hammett yn gallu darparu ar gyfer y cyfan, yr angen am feirniadaeth lem trwy realaeth waedlyd, a'r ewyllys dim llai cryf i newid pethau. Ond ar wahân i'r bwriad dyfnaf, mae'r plot yn gyrru'r darllenydd i mewn i frenzy.

Daw cerflun yr hebog, ffigwr cynrychioliadol iawn o Farchogion Urdd Malta, yn wrthrych awydd hanesyddol gwahanol garfanau. Beth mae'r bod dynol yn gallu ei wneud ar gyfer symbolau pŵer. Nwydau uwch a thrais heb ei ryddhau. Anturiaethau yn llawn risg a hanfodolrwydd pur.

Nid yw Sam Spade, ditectif mawr Hammett, yn cael gwared ar yr ystyriaeth honno o’r dynol fel rhywogaeth sy’n ildio i bob elyniaeth er mwyn cyflawni ei ddiwedd. Yn Hammett daeth y sinema o hyd i gynghreiriad gwych yn fuan. Neidiodd y nofel hon ac eraill i'r olygfa wych o ddwylo cyfarwyddwyr gwych ac actorion enwog.

LLYFR CLICIWCH

Melltith y Dain

Yn y nofel hon, gyda gweithred nad yw mor frysiog â'r un flaenorol, mae Hammett yn achub ar y cyfle i ail-greu ei hun gyda'r cymeriadau. Oherwydd daeth Hammett yn rhinweddol yn y grefft hanfodol honno o gymeriadu.

Wrth ddarllen y nofel hon gallwch weld y prif gymeriad, ei wên, heb i'r awdur ei disgrifio. Ac fel hyn mae'r nofel gyfan yn symud ymlaen gyda mwy o ddwyster ac empathi. I Hammett, roedd yr adlewyrchiad hwn o'r bod dynol yn cael ei ysgwyd gan sefyllfa gymdeithasol niweidiol yn benodol ac yn gyffredinol yn gyffredinol.

Mae cymeriad angheuol Gabrielle Dain yn crwydro'r byd fel pla wedi'i droi yn berson. Mae'n ymddangos bod marwolaeth yn ei dilyn yn agos ac yn gyfrifol am ddileu unrhyw un sy'n croesi ei llwybr. Ond mae gan y marwolaeth honno tric a chynllun. Mae ei ddarganfod yn arwain y darllenydd at yr adlewyrchiad dyfnaf.

LLYFR CLICIWCH

Cynhaeaf coch

Daeth nofel gyntaf Hammett yn uniongyrchol o’r llenyddiaeth ferwedig galed, ffasiynol a gafodd ei chracio rhwng silffoedd a ollyngwyd gan lyfrwerthwyr neu yn uniongyrchol o rifynnau cylchgrawn.

Mewn geiriau eraill, mae'n debyg y bydd gan y genre du ei lyfr gwych cyntaf yn Red Harvest heb gyfadeiladau. Mae'r stori'n canolbwyntio ar Personville (neu Poisonville, fel mae'r prif gymeriad yn ei galw, ymchwilydd sydd wedi dod i ddinas sy'n erchyll iddo).

Yn y ddinas lo-ddu honno, mae'n ymddangos bod eneidiau ei chymdogion yn cael eu gogwyddo gan yr un effaith fwynol. Felly, pan fydd drygioni yn cael ei ryddhau yn Personville, daw amser pan nad ydych chi fel darllenydd bellach yn gwybod pwy sy'n waeth, mae aelodau gangiau troseddol neu'r rhai sydd o dan warchodaeth y gyfraith yn cael eu harwain gan drais hawdd a diystyrwch llwyr tuag at bobl.

LLYFR CLICIWCH

Gadael sylw

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.