The Runaway Kind gan Anthony Brandt

Libro La especie desbocada

Nos adentramos en el gran secreto de la evolución humana, el prodigio que supuso el hecho diferencial. No hablamos tanto de la inteligencia sino de la creatividad. Con la inteligencia un protohombre pudo entender lo que era el fuego desde las consecuencias de acercarse a él. Gracias a la creatividad …

darllenwch fwy

O'r Tu Mewn, gan Martin Amis

Weithiau mae llenyddiaeth fel ffordd o fyw yn ffrwydro gyda gwaith sy'n sefyll ar drothwy'r naratif, y cronig a'r bywgraffyddol. Ac yn y pen draw dyna ymarfer mwyaf diffuant yr awdur sy'n cymysgu ysbrydoliaeth, atgofion, atgofion, profiadau ... Yn union beth mae Martín Amis yn ei gynnig i ni ...

darllenwch fwy

O dan syllu’r ddraig effro, gan Mavi Doñate

Mae bod yn ohebydd yn dilysu'r holl bwyntiau wrth ystyried eich hun bod rhywun wedi teithio. Oherwydd i adrodd yr hyn sy'n digwydd yn unrhyw le yn y byd mae'n rhaid bod gennych y wybodaeth sylfaenol honno i gyfleu'r hyn sy'n digwydd gyda hygrededd. Mae'n ddigon posib y bydd y canlyniad, fel yn yr achos hwn, yn ...

darllenwch fwy

Sacramento, gan Antonio Soler

Mae bod y polion yn denu yn arddywediad o ffiseg. Oddi yno mam ein holl wrthddywediadau. Mae'r safleoedd eithafol yn y ddynol yn y pen draw yn ymuno â'r teimlad di-stop hwnnw o fagnetedd neu syrthni. Mae da a drwg yn datgelu eu catalogau o egwyddorion a themtasiynau a phopeth ...

darllenwch fwy

Rhestr o Rai Pethau Coll, Judith Schalansky

Nid oes mwy o orymdeithiau na'r rhai coll, fel y byddai John Milton yn dweud. Nid yw pethau ychwaith yn fwy gwerthfawr na'r rhai nad oes gennych mwyach, ac ni allwch arsylwi arnynt ychwaith. Mae gwir ryfeddodau'r byd wedyn yn fwy y rhai yr ydym yn y pen draw yn eu colli neu'n eu dinistrio na'r rhai y byddai heddiw yn cael eu dyfeisio felly, gan ychwanegu ...

darllenwch fwy

Celf Rhyfel Rhwng Cwmnïau, gan David Brown

Ysgrifennodd Sun Tzu ei lyfr "The Art of War" yn ôl yn y XNUMXed ganrif CC. Llawer o frwydrau yn ddiweddarach, ac o'r XNUMXeg ganrif hyd heddiw, mae'r gwrthdaro rhwng ble i gymhwyso celfyddydau da neu ddrwg yn destun dadl rhwng cwmnïau rhyngwladol neu gorfforaethau gwladol. Yna symudwn ymlaen at y grefft o ...

darllenwch fwy

Y Llusern Fawr, gan Maria Konnikova

Yn awdur cyn iddi fod yn chwaraewr pocer, daeth María Konnikova i'r gêm o gemau cardiau o ysgogiad pob adroddwr sydd am fynd at senario naratif newydd i amsugno'r cyd-destun. Rydym yn ychwanegu at y mater ei ddoethuriaeth mewn seicoleg ac rydym yn dod o hyd i fersiwn soffistigedig o'r Pelayo ...

darllenwch fwy

Ar Amser a Dŵr, gan Andri Snaer Magnason

Ei bod yn hanfodol wynebu ffordd arall o fyw yn y blaned hon, nid oes amheuaeth. Mae ein taith trwy'r byd wedi'i nodi gan dirnodau mor arwyddluniol gan eu bod yn ansylweddol os ydym yn arsylwi cywerthedd ein hamser â'r cosmos. Mor amherthnasol ac mor alluog i newid popeth. Bydd y Ddaear yn ein goroesi a byddwn yn ...

darllenwch fwy

gwall: Dim copïo