Iincwadi ezi-3 ezilungileyo zeCormac McCarthy

Umbhali-cormac-mccarthy

Uhlobo lweHermetic kwaye ubuncinci kunikwe imbonakalo yentlalontle, uCormac McCarthy ukhokela uncwadi lwakhe ngeendlela ezahlukileyo, ekubonakala ukuba ziqhutywa kukuqina ziya kuthi zixelele elinye lala mabali athi ngesiquphe abonakale ehlaba umxhwele kulwazi lalo naluphi na uhlobo lokubonisa. . Ivawutsha,…

Qhubeka ufunda

imposiso: Akukho kukotshwa