พื้นที่แห่งอิสรภาพ โดย Juan Pablo Fusi Aizpurúa

book-spaces-of-freedom

มีช่วงเวลาที่ศิลปะและวัฒนธรรมเคลื่อนไปตามคำสั่งของผู้มีอำนาจ ความขุ่นเคืองที่ความสูงของคนอื่น ๆ อีกหลายคนที่กระทำโดยระบอบการปกครองของฝรั่งเศส การควบคุมการแสดงออกที่ได้รับความนิยมทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของโดเมนนั้นเหนือจิตสำนึกของ ...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม