නිවාස නොමැති

නිවාස නැති ඇගෝරා වික්ටර් 2006

සාහිත්‍ය සඟරාව "ඊගෝරා". 2004. නිදර්ශනය: වික්ටර් මෙජිකා සංයුක්ත.

            ඔබට දැනටමත් හොඳම කාඩ්බෝඩ් සොයා ගත හැකිය; වයින් වල බලපෑම තනුක වී නැවත අයිස් ඔබේ පිටුපසට ඇලී ඇති බව ඔබට දැනුන පසු, ඔබ මහත් උනන්දුවෙන් සෙවූ කාඩ්බෝඩ් එක ශීතකරණයේ දොර බවට පත්වීම සඳහා සුවපහසු බ්ලැන්කට්ටුවක් හරහා යාම නවත්වයි. ඔබ ශීතකරණයක් තුළ සිටින අතර, ඔබේ පරාජිත ශරීරය අඳුරු රාත්‍රියේ ශීත කළ ශීතලයක තබා ඇති හුදකලා හැක් එකකි.

            මම ඔබට එක දෙයක් පැවසුවද, ඔබේ පළමු කැටි කිරීමෙන් පසු ඔබ කිසි දිනෙක මිය යන්නේ නැත, එය ඔබට වඩාත්ම අවශ්‍ය වූවත් නොවේ. සාමාන්‍ය මිනිස්සු පුදුමයි අපි ශීත theතුවේ මහ පාරේ ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. එය ශක්තිමත්මයාගේ, දුර්වලයා අතර ශක්තිමත්මයාගේ නීතියයි.

තවත් කියවීමට

ගිනි ආත්ම

සාහිත්‍ය සඟරාව "ඊගෝරා". 2006. නිදර්ශනය: වික්ටර් මෙජිකා සංයුක්ත.

ගින්නෙන් දැව නිහ quietව පිපිරී යමින් රාත්‍රිය එහි කළු පැය සටහන් විය. හිමිදිරි පාන්දර සටන සඳහා උපදෙස් සඳහා ඊගල් කණුව දෙස බලා සිටි නමුත් ශ්‍රේෂ්ඨ සියුක්ස් ආත්මයෙන් කිසිදු ආරංචියක් නොමැතිව ඔහුගේ ඉන්ද්‍රජාලික හැඟීම තවමත් ප්‍රකාශ නොවීය.

තවත් කියවීමට