လွတ်လပ်မှု၏နေရာများ၊ Juan Pablo Fusi Aizpurúaမှ

စာအုပ်များနေရာလွတ်များ

အာဏာနှင့်အမိန့်အာဏာများအတိုင်းအနုပညာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုရွေ့လျားနေသည့်အချိန်တစ်ခုရှိခဲ့သည်။ Franco အစိုးရမှကျူးလွန်သောအခြားများစွာ၏ဒေါသအရှိန်မြင့်လာသည်။ လူသိများထင်ရှားသောစကားရပ်အားလုံးကိုထိန်းချုပ်ခြင်းသည်ထိုအသိစိတ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

ပိုပြီးဖတ်ပါ