Six Four ໂດຍ Hideo Yokoyama

ຫົກສີ່, ນະວະນິຍາຍ

ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຢູ່ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນເກີດຂື້ນໃນຈັງຫວະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ພາຍໃຕ້ຕົວກໍານົດທາງສັງຄົມທີ່ເປັນທາງການ, ສິນທໍາແລະຜົນສະທ້ອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ປະເພດສີ ດຳ ບໍ່ໄດ້ເປັນຂໍ້ຍົກເວັ້ນ. ສິ່ງທີ່ Hideo Yokoyama ສະ ເໜີ ໃຫ້ພວກເຮົາຢູ່ໃນນະວະນິຍາຍນີ້ໄດ້ຕີພິມໃນເບື້ອງຕົ້ນໃນປີ 2016 (ແລະປຸງແຕ່ງໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນໄລຍະໄຟຊ້າຂອງຄຸນງາມຄວາມດີຂອງ ...

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ