Cormac McCarthy's top 3 ປຶ້ມ

ປຶ້ມ Cormac McCarthy

ດ້ວຍຄວາມເປັນນາງແບບທີ່ມີລັກສະນະນິຍົມ ແລະ ຂ້ອນຂ້າງໜ້ອຍຕໍ່ກັບການປະກົດຕົວຂອງສັງຄົມ, Cormac McCarthy ນຳພາວັນນະຄະດີຂອງລາວໄປຕາມເສັ້ນທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ, ເຫັນໄດ້ຊັດວ່າຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເລົ່າເລື່ອງໜຶ່ງທີ່ປະກົດອອກມາຢ່າງກະທັນຫັນຕໍ່ຈິດສຳນຶກຂອງຜູ້ສ້າງການສະແດງອອກປະເພດໃດ ໜຶ່ງ. . ກຳລັງສ້າງ…

ອ່ານຕໍ່

ຄວາມຜິດພາດ: ບໍ່ມີການຄັດລອກ