Amandla Enja, nguThomas Savage

inoveli Amandla Enja nguThomas Savage

Indaba kaThomas Savage owazalwa ngo-1967 manje eza kithi ngalobo bunzima obuyinqaba bokuzamazama komhlaba okungalindelekile. Esikhathini esedlule kungabonakala njengomlando we-United States ejulile, namuhla kutholakala kabusha njengenganekwane enamandla, okungenani kusukela ekuqaleni, okungena kulowo mqondo wokuthi ...

ufunde kabanzi