Owesifazane Oyifunayo, nguCarrie Blake

Owesifazane omfunayo

Ukuthi izincwadi ezivusa inkanuko zihlala osemusha wesibili kuyabonakala. Umbuzo kungaba ukucacisa uma kwesinye isikhathi bekungenjalo. Ngoba izindaba zokuthandana, zokusondelana okukhulu, zinaleso sipho sobusha baphakade, sokuvuselela izinkanuko nokushayela okubonakala kuphelelwa ngamandla ngokudlula ...

ufunde kabanzi