UQuirke eSan Sebastián, nguBenjamin Black

I-Quirke eSan Sebastián

Ngenkathi uBenjamin Black etshela uJohn Banville ukuthi isitolimende esilandelayo sikaQuirke sizokwenzeka kwifilimu esevele idumile iDonosti, wayengacabangi ukuthi lolu daba luzophumelela kangakanani. Ngoba akukho okungcono kunesimo sokuthuthukiswa kwesakhiwo esigcwele ukungafani okufana neSan Sebastián uqobo, ngakho ...

ufunde kabanzi

Izivakashi Eziyimfihlo, zikaBenjamin Black

Igama eliMnyama njengengxenye mbumbulu ukumenyezelwa kwenhloso. Kulokhu uJohn Banville ngobuciko bakhe obuchichimayo ubebheke kakhulu kumanoveli azo zonke izinhlobo. Endabeni yale noveli, uphawu olumnyama njengokuhlangana okulula nohlobo olumnyama ku ...

ufunde kabanzi

Izimpisi zasePrague, nguBenjamin Black

Ukwehlukaniswa okujwayelekile phakathi kukaJohn Banville negama lakhe okungelona elakhe uBenjamin Black kuza nale noveli kuhlobo lokuhlanganiswa nomsebenzi, ngaphansi kwesiginesha yamagama akhe, okunikeza ukufundwa okuphindwe kabili kwenganekwane yomlando noma i-noir. Ngakho-ke, umbhali wase-Ireland ufingqa lo mugqa wesakhiwo esiphindwe kabili ...

ufunde kabanzi

IShadows of Quirke, nguBenjamin Black

UQuirke wayengumlingiswa owayesuka kumanoveli kaJohn Banville waya kuthelevishini yonkana i-UK. Ukunqoba okumangalisayo okuyimfihlo yakhe ukuhlonipha ukulungiselelwa okuyingqayizivele lo mbhali, ngaphansi kwegama elingumbombayi uBenjamin Black, abelokhu enikeza abafundi bakhe iminyaka. Konke…

ufunde kabanzi