Ukungazinzi kobusuku, ngu-Marieke Lucas Rijneveld

Ukungazinzi kobusuku

Ezona zinto zimbi zenzeka ngaphandle kwexesha. Akukho xesha lilungileyo kwiindlela ezilungileyo zokuqala. Ngaphandle koku, ezona zinto zimbi zenzekileyo, kunye ne-cadence engazukuchazwa kwisizathu sabantu ngaphandle kokuzama ukuyidibanisa nolunye uhlobo lokubulawa kwabantu ngaphambi kwembuyekezo okanye ...

ufunde kabanzi