Sức mạnh của con chó, của Thomas Savage

cuốn tiểu thuyết Sức mạnh của con chó Thomas Savage

Lịch sử về Thomas Savage sinh năm 1967 mà bây giờ đến với chúng ta với độc lực kỳ lạ của những trận động đất bất ngờ nhất. Trong quá khứ, nó có thể giống như một lịch sử sâu sắc của Hoa Kỳ, ngày nay nó được tái khám phá như một câu chuyện mật thiết mạnh mẽ, ít nhất là ngay từ đầu, đi sâu vào khái niệm về những gì ...

Tiếp tục đọc

lỗi: Không sao chép