DNA của nhà độc tài, của Miguel Pita

book-the-dna-dictator

Mọi thứ chúng ta đang có và cách chúng ta cư xử có thể là một cái gì đó đã được viết sẵn. Không phải tôi có bí truyền, hay bất cứ thứ gì tương tự. Hoàn toàn ngược lại. Cuốn sách này nói về Khoa học ứng dụng vào thực tế. Bằng cách nào đó, kịch bản của cuộc đời chúng ta ...

Tiếp tục đọc

lỗi: Không sao chép