Hướng đến Biển Trắng, của Malcolm Lowry

Trong không gian kỳ dị, suy tàn và đầy biến đổi của thời kỳ giữa các cuộc chiến ở châu Âu, các nhà văn và sức nặng của thời điểm này lướt qua trang của họ những tiếc nuối cá nhân, những bất đồng chính trị và những bức chân dung xã hội bị biến dạng. Có vẻ như chỉ có họ, những người sáng tạo và nghệ sĩ mới có thể biết rằng họ đang sống trong dấu ngoặc của chủ nghĩa bi quan ...

tìm hiểu thêm