A Southern Cop của John McMahon

Một cảnh sát miền nam

Hãy cẩn thận với sự xuất hiện của một John McMahon được dựng lên ở Hoa Kỳ như một sự thay thế cho Harry Bosch không đúng lúc và lập dị nhưng luôn chính xác. Một nhân vật chính bất tận như Bosch, được sinh ra từ ngòi bút của Michael Connelly, người có thể cần sự cứu trợ này trong PT Marsh, nhân vật chính mới của ...

tìm hiểu thêm

lỗi: Không sao chép