3 cuốn sách hay nhất của Irène Némirovsky

Sách của Irène Némirovsky

Châu Âu trong nửa đầu thế kỷ XNUMX đã trở thành trường hợp tồi tệ nhất đối với một gia đình Do Thái như Irène Némirovsky của. Giữa cuộc sống lưu đày và sự thù hận vĩnh viễn, ý chí sinh tồn luôn được khẳng định. Ngay cả trong trường hợp của một số Némirovsky ...

Tiếp tục đọc

Ngọn lửa mùa thu, của Irène Némirovsky

Mùa thu cháy

Một tác phẩm được phục hồi vì lý do làm sâu sắc thêm thư mục của Irene Nemirovsky, tác giả đã trở thành thần thoại của văn học thế giới. Tiểu thuyết của nhà văn đã được củng cố trong nghề nghiệp của cô ấy, chứa đầy tính siêu việt của tác phẩm không bao giờ có thể được trình bày do kết cục đáng tiếc đang chờ đợi cô ấy ...

Tiếp tục đọc

lỗi: Không sao chép