Six Four, bởi Hideo Yokoyama

Sáu bốn, tiểu thuyết

Mọi thứ ở Nhật Bản diễn ra với một tốc độ khác nhau, dưới các thông số xã hội chính thức, đạo đức và hệ quả là khác nhau. Thể loại đen sẽ không phải là một ngoại lệ. Những gì Hideo Yokoyama cung cấp cho chúng ta trong cuốn tiểu thuyết này được xuất bản lần đầu tiên vào năm 2016 (và đã nung nấu thành công nhờ ngọn lửa chậm chạp đó của ...

tìm hiểu thêm