Heroes of the Frontier, của Dave Eggers

book-hero-de-la-frontera

Sau khi đọc một cuốn tiểu thuyết về con đường kiểu Tây Ban Nha: Tierra de campos, của David Trueba, chúng tôi chuyển sang những mảnh đất khác tại bánh xe của Héroes de la frontera. Không nghi ngờ gì nữa, những câu chuyện kiểu này hoàn toàn thành công khi thu hút được người đọc. Thơi gian …

Tiếp tục đọc

lỗi: Không sao chép