3 cuốn sách hay nhất của Cormac McCarthy

nhà văn-cormac-mccarthy

Kín tiếng về tính cách và khá ít xuất hiện trong xã hội, Cormac McCarthy dẫn dắt văn học của mình theo những con đường rất khác nhau, dường như được thúc đẩy bởi ý chí kiên định để kể một trong những câu chuyện đột nhiên xuất hiện nổi bật trong ý thức của người sáng tạo ra bất kỳ loại biểu hiện nghệ thuật nào. . Chứng từ, …

tìm hiểu thêm

lỗi: Không sao chép