3 cuốn sách hàng đầu của Cormac McCarthy

Sách Cormac McCarthy

Với một nhân vật kín tiếng và khá ít xuất hiện trong xã hội, Cormac McCarthy dẫn dắt văn học của mình đi theo những con đường rất khác nhau, dường như được thúc đẩy bởi ý chí kiên định để kể một trong những câu chuyện xuất hiện đột ngột đánh thẳng vào lương tâm của người sáng tạo ra bất kỳ loại hình nghệ thuật nào. . Làm …

Tiếp tục đọc

lỗi: Không sao chép