Tôi sẽ đợi bạn ở góc cuối mùa thu, bởi Casilda Sánchez

I-wait-for-you-in-the-last-angle-of-fall

Những câu chuyện tình yêu, như một cốt truyện của một cuốn tiểu thuyết, có thể mang lại nhiều điều hơn là khía cạnh màu hồng của chúng. Trên thực tế, chúng có thể là một sợi dây chung hấp dẫn để giới thiệu cho chúng ta những nhân vật sống và cảm nhận với cường độ cao, nhưng cũng là những người vượt qua bóng tối của họ, những mảng tối ...

tìm hiểu thêm