Pagpunta sa White Sea, ni Malcolm Lowry

Sa isahan, decadent at transformative space ng interwar period sa Europa, ang mga manunulat at bigat ng sandaling ito ay dumaan sa kanilang mga pahina ng mga personal na panghihinayang, hindi pagkakasundo sa pampulitika at mga deform na panlipunang larawan. Tila parang sila lamang, ang mga tagalikha at artista ang maaaring malaman na sila ay nanirahan sa isang panaklong ng pesimismo ...

magbasa nang higit pa