หนังสือ 3 อันดับแรกของ Cormac McCarthy

หนังสือ Cormac McCarthy

ด้วยบุคลิกที่เคร่งขรึมและการปรากฏตัวในสังคมค่อนข้างน้อย Cormac McCarthy นำวรรณกรรมของเขาไปตามเส้นทางที่แตกต่างกันมากซึ่งเห็นได้ชัดว่าได้รับแรงผลักดันจากความตั้งใจแน่วแน่ที่จะบอกเล่าเรื่องราวเหล่านั้นที่จู่ ๆ ก็กระทบมโนธรรมของผู้สร้างรูปแบบใด ๆ . การทำ …

อ่านต่อไป