หนังสือ Cormac McCarthy ที่ดีที่สุด 3 เล่ม

ผู้เขียน-cormac-mccarthy

Cormac McCarthy มีบุคลิกที่เคร่งขรึมและไม่ค่อยได้รับการปรากฏตัวในสังคมมากนัก Cormac McCarthy นำวรรณกรรมของเขาไปตามเส้นทางที่แตกต่างกันมากซึ่งเห็นได้ชัดว่าได้รับแรงผลักดันจากความตั้งใจแน่วแน่ที่จะบอกเล่าเรื่องราวเหล่านั้นที่ปรากฏอย่างฉับพลันในจิตสำนึกของผู้สร้างการปรากฏตัวทุกประเภท . บัตรกำนัล …

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม