After Kim โดย Ángeles González Sinde

หลังคิม

ความตายคือความลึกลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สามารถแขวนคอเราได้หากเรามองว่าชีวิตเป็นนวนิยาย ก่อนและหลังของด้ายชั่วคราวถูกตัดออกสำหรับผู้ที่ยังมีข้อสงสัยวิเคราะห์ความเหงาที่พวกเขาไม่เคยพิจารณามัน ของสิ่งนั้น…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม