3 ఉత్తమ PD జేమ్స్ పుస్తకాలు

PD జేమ్స్ బుక్స్

డిటెక్టివ్ నవల శైలికి చెందిన మహిళా రచయితలలో అత్యంత సంచలనాత్మక మార్పు మధ్య జరిగింది Agatha Christie మరియు PD జేమ్స్. మొదటి వ్యక్తి 1976లో మరణించే వరకు అనేక రచనలు రాశాడు, రెండవది 1963లో డిటెక్టివ్ నవలలను ప్రచురించడం ప్రారంభించాడు, అతను నలభై ఏళ్లు పైబడినప్పుడు, ఆ వయస్సు...

చదివే కొనసాగించు

ఇక నిద్రపోకండి, PD జేమ్స్ ద్వారా

ఇక నిద్రపోవద్దు

ప్రతి గొప్ప నవలా రచయిత సంక్షిప్త వినోదం, విముక్తి లేదా ద్యోతకం యొక్క శైలిలో కనుగొంటారు. అందువల్ల, PD జేమ్స్ వంటి గొప్ప రచయిత కూడా కథ లేదా కథనాన్ని ముద్రతో లేదా మ్యూజ్‌లతో తిరిగి కలిసే ప్రదేశంగా భావించాడు. ఎందుకంటే ఎప్పుడు ...

చదివే కొనసాగించు

దోషం: కాపీ చేయడం లేదు