ది రెస్ట్‌లెస్‌నెస్ ఆఫ్ ది నైట్, మేరీకే లుకాస్ రిజ్‌నెవెల్డ్ ద్వారా

రాత్రి విశ్రాంతి లేకపోవడం

చెత్త విషయాలు సమయం ముగిసినవి. ప్రారంభ వీడ్కోలు కోసం సమయం మంచిది కాదు. ఇది ఉన్నప్పటికీ, చెత్త విషయాలు జరుగుతాయి, ఆ అవాస్తవిక పరిస్థితితో, మానవ కారణంతో ఎలాంటి రివార్డులకు ముందుగానే ప్రాణాంతక సంబంధంతో ముడిపెట్టడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ వివరణ లేదు.

మరింత చదవండి

దోషం: కాపీ చేయడం లేదు